Onderzoek VWS: regelarme zorg en goede kwaliteit van zorg gaan prima samen

0
528

Binnenkort stuurt het ministerie van VWS het onderzoek ‘De toegevoegde waarde van Buurtzorg ten opzichte van andere aanbieders van thuiszorg’ naar de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is het ‘Experiment Regelarme Instellingen (ERAI)’ waaraan Buurtzorg in 2013 en 2014 heeft deelgenomen. Er is een vergelijkende studie gedaan naar de waarde van thuiszorgorganisaties, waarbij Buurtzorg is vergeleken met 179 andere thuiszorgorganisaties in Nederland. ActiZ is heel blij dat uit dit onderzoek nadrukkelijk naar voren komt dat zorgorganisaties die regelarm werken goede kwaliteit van zorg leveren tegen minder kosten. Buurtzorg scoort hierin hoog, maar ook andere zorgorganisaties laten dit zien.

rekeningen brievenEindconclusie van het onderzoek (dat is uitgevoerd door KPMG) is dat Buurtzorg door regelarm te werken, hoog scoort op kwaliteit. Cliënten van Buurtzorg zijn relatief jong en Buurtzorg scoort iets ondergemiddeld op de kosten van zorg. Dit betekent dat zij met iets onder gemiddelde kosten een hoge kwaliteit bereikt, waardoor de waarde van de zorg bovengemiddeld is. Iets dat steeds meer thuiszorgorganisaties laten zien. Een goede ontwikkeling, volgens ActiZ!

Verantwoordelijkheid bij en ruimte voor de wijkverpleging
Het is belangrijk om niet naar de werkzaamheden van de thuiszorg en de taken van de zorgmedewerkers te kijken, maar naar de zogenaamde ‘uitkomsten’: is er gezondheidswinst voor cliënten en neemt hun kwaliteit van leven toe door de zorg en ondersteuning? Daarbij is het vertrouwen in en het geven van verantwoordelijkheid aan het wijkverpleegkundig team cruciaal. Gedetailleerde verantwoording levert slecht meer administratieve werkzaamheden op; hetgeen juist moet worden voorkomen, zo blijkt uit het onderzoek. Want het geven van ruimte aan de professional leidt tot minder uren aan zorg en ondersteuning in plaats van meer. En dus tot goede kwaliteit tegen minder kosten.

Nieuwe bekostiging
Vanaf 2015 wordt de verpleging en verzorging voor mensen die thuis wonen niet langer uit de AWBZ maar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald. Daarbij is het van groot belang dat de wijkverpleegkundige in goede samenwerking met de huisarts ‘aan zet’ is: hij of zij bepaalt in nauw overleg met de cliënt en de mensen in diens directe nabijheid welke zorg op welk moment geleverd wordt. ActiZ vindt – in lijn met de uitkomsten van het onderzoek – dat hier een bekostiging bij hoort die gericht is op gezondheidswinst voor de cliënt en kwaliteit van leven toevoegt.

Dit onderzoek is de eerste in zijn soort, zo concluderen de onderzoekers. ActiZ vindt het van belang dat we de komende jaren verder onderzoek doen om de toegevoegde waarde van ‘verpleging en verzorging thuis’, in termen van gezondheidswinst en kwaliteit van leven nader te definiëren. We staan op dit moment immers nog maar aan het begin van een nieuwe manier van werken.

Bron: ActiZ

Vorig artikelVeel longontsteking en griep onder ouderen
Volgend artikelExtreem overgewicht vraagt om medicatie op maat
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.