AM-Pharma uit Bunnik start grootste klinische studie ooit in patiënten met acuut nierfalen

0
1024

Fase II studie met vier groepen en adaptief trial design. Eerste deel omvat 120 patiënten en tweede deel 170 patiënten. Grote medische behoefte aan medicijn voor behandeling van acuut nierfalen – wereldwijde miljardenmark. Resultaten van studie verwacht in de tweede helft van 2016

De Biofarmaceutische onderneming AM-Pharma maakt vandaag bekend te zijn gestart met het grootste klinische onderzoek ooit naar een mogelijke behandeling van acuut nierfalen. De eerste van in totaal 290 patie?nten die aan de fase II studie met AM-Pharma’s kandidaat medicijn recAP zullen deelnemen zijn reeds geincludeerd. De onderneming heeft momenteel toestemming voor het onderzoek in driee?ntwintig van de vijftig onderzoekscentra in negen landen.

AM-PharmaAM-Pharma ontwikkelt medicijnen tegen ontstekings-gerelateerde ziekten zoals acuut nierfalen en chronische darmontsteking. recAP is een recombinante humane vorm van alkalische fosfatase, een eiwit dat van nature voorkomt en bepaalde schadelijke stoffen in het lichaam kan neutraliseren, waardoor ontstekingsprocessen worden geremd of voorkomen. Alleen al in de VS wordt per jaar 10 miljard dollar uitgegeven aan de behandeling van patiënten met acuut nierfalen.

De twee doelstellingen van het onderzoek zijn het behalen van klinische proof-of-concept (werkt het?) door het meten van de verbetering van de nierfunctie en daarnaast het vaststellen van de meest effectieve dosering van recAP. Tevens dient de studie om de veiligheid vast te stellen. Eerdere studies hebben een goed veiligheidsprofiel laten zien, zonder ernstige bijwerkingen van alkalische fosfatase. De studieresultaten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2016 worden gepubliceerd.

Twee stadia in fase II studie
De adaptieve fase II studie wordt in twee delen uitgevoerd met in totaal 290 patiënten. In het eerste deel worden 120 patiënten behandeld en op basis van deze resultaten wordt de beste dosering geselecteerd voor het tweede deel van de studie. In het tweede deel worden nog eens 170 patiënten gerekruteerd..

In beide onderdelen van de studie wordt het effect van recAP op de nierfunctie uitgebreid gemeten, in de eerste zeven dagen na toediening, aan de hand van de nier-klaring van creatinine, dat een goede laboratoriumgraadmeter is voor het functioneren van de nieren. De studie zal ook het gebruik en de duur van acute nierdialyse gedurende 28 dagen meten, alsmede het voorkomen van chronisch nierfalen.

In aanvulling op nier-specifieke bepalingen worden ook gerelateerde klinische parameters gemeten, zoals de duur van opname op de Intensive Care afdeling en het verblijf in het ziekenhuis, evenals de kwaliteit van leven van de patiënt.

Erik van den Berg, CEO van AM Pharma zegt:

“De opzet van dit onderzoek is opgesteld in nauwe samenwerking met verschillende internationale experts en met de registratie-autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten, en bouwt voort op positieve resultaten uit de fase I studie in vrijwilligers met recAP, maar ook op de eerdere fase II studies met alkalische fosfatase van dierlijke oorsprong. Het was niettemin verheugend nieuws dat de FDA de aanvraag voor deze nieuwe studie binnen dertig dagen na indiening goedkeurde. De studie zal naar verwachting essentie?le informatie opleveren en helderheid verschaffen over de beste wijze waarop recAP kan worden doorontwikkeld zodat uiteindelijk registratie kan worden verkregen”.

AM-Pharma uit Bunnik is een biofarmaceutische onderneming gericht op ontwikkeling van alkalische fosfatase als behandeling voor acuut nierfalen, inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa) en hypofosfatasemie (zachte botten ziekte).Gebaseerd op de goede resultaten van eerdere fase II studies in acuut nierfalen met alkalische fosfatase, gei?soleerd uit runderen, en een fase II studie bij colitis ulcerosa heeft AM-Pharma een innovatieve recombinant variant van humane alkalische fosfatase ontwikkeld. Deze recombinante vorm (recAP) wordt thans toegepast in de verdere klinische ontwikkeling.

Aandeelhouders in AM-Pharma zijn een groep gerenommeerde investeerders als Gilde Healthcare Partners, Forbion Capital Partners, AbbVie, Shire, BB Biotech Ventures, Idinvest Partners, Iventages, Kurma Biofund en Ysios Capital.

De meest recente investeringsronde van €12,2 miljoen werd in september 2014 afgerond en de fondsen zullen worden gebruikt, samen met eerder opgehaalde investeringsronde van €29,2 miljoen, voor uitbreiding van de huidige fase II studie tot 290 patie?nten
de verdere ontwikkeling van een orale formulering voor een fase II studie in de behandeling van chronische darmontsteking (colitis ulcerosa).

Over acuut nierfalen
Acuut nierfalen is een ontstekingsproces in de nier dat kan leiden tot verlies van nierfunctie. Acuut nierfalen treft jaarlijks ongeveer 2 miljoen patie?nten in Europa, de VS en Japan, waarvan ongeveer 700.000 patie?nten overlijden. Zo treedt acuut nierfalen op bij maar liefst 4% van de ziekenhuis- en 40% van de intensive care opnames. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de nier-schade, varieert het percentage sterfgevallen van 10% tot wel 70%.

De belangrijkste oorzaken van acuut nierfalen zijn sepsis, cardiovasculaire chirurgie, blootstelling aan nefrotoxische geneesmiddelen en trauma. In de VS alleen al wordt 10 miljard dollar per jaar uitgegeven aan de behandeling van deze enorme medische uitdaging. Patiënten die dialyse nodig hebben, hebben de slechtste prognose.

Momenteel vormen dialyse en ondersteunende zorg de enige behandelmogelijkheid aangezien er geen specifieke medicijnen beschikbaar zijn. Gezien de medische noodzaak en het grote aantal patie?nten dat lijdt aan acuut nierfalen, zou een jaarlijkse omzet van meer dan €2 miljard bereikt kunnen worden.

Over alkalische fosfatase
Alkalische fosfatase (AP) is een enzym dat van nature aanwezig is op epitheelcellen van het maagdarmkanaal, nieren, lever en longen. Een belangrijke rol van AP lijkt de defosforylatie van pro- inflammatoire stoffen, zoals lipopolysacharides (LPS) en extra-cellulaire ATP. De anti-inflammatoire eigenschappen van AP werden voor het eerst gepubliceerd door professor Poelstra en zijn team aan de Universiteit van Groningen. AM-Pharma heeft sindsdien aangetoond dat behandeling met AP niet alleen lokale en systemische ontsteking vermindert, maar de nieren ook beschermt tegen verdere schade. AM- Pharma’s kandidaat-medicijn, recAP (een recombinante vorm van alkalische fosfatase), is een unieke vorm van AP opgebouwd uit delen van twee natuurlijk voorkomende menselijke iso-vormen van het enzym. Deze hybride vorm is zeer stabiel en actief.

Bron: AM-Pharma