Omvang intramurale GGZ neemt af

0
374

De omvang van de intramurale GGZ neemt af. Dat blijkt uit de tweede meting van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ, die wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Uit de monitorgegevens blijkt dat zowel de Zvw- als de AWBZ-gefinancierde intramurale GGZ-capaciteit tussen 2012 en 2013 afnam. De afname was het sterkst bij de capaciteit van plaatsen voor opnamen tot een jaar (Zvw-gefinancierde plaatsen).

Landelijke partijen hebben afgesproken om de Zvw- en AWBZ-gefinancierde intramurale capaciteit in de komende jaren voor een aanzienlijk deel af te bouwen en te vervangen door ambulante zorg. Deze intramurale afbouw wordt sinds 2013 gevolgd met de Landelijke Monitor Intramurale GGZ. In 2014 werd de tweede meting van deze monitor met cijfers over 2013 voltooid. Aan deze tweede meting namen 66 GGZ-instellingen deel. Deze 66 instellingen verzorgden tezamen 78 procent van de intramurale capaciteit in 2013.

statistiek dalende trendUit vergelijking van de cijfers van de tweede meting met die van de eerste blijkt dat de intramurale GGZ-capaciteit van de deelnemende instellingen daalde. De omvang van de Zvw-gefinancierde intramurale capaciteit daalde met zeven procent het meest. Het aantal plaatsen voor voortgezet verblijf daalde met vier procent en het aantal beschermd wonen plaatsen bleef stabiel. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de trends die bij de eerste meting van de monitor werden gesignaleerd.

De monitorresultaten laten verder zien dat bij de AWBZ-gefinancierde plaatsen (voortgezet verblijf en beschermd wonen) het aandeel van de zwaardere zorgzwaartepakketten toenam. Bij de Zvw-gefinancierde plaatsen nam het aantal plaatsen op gesloten afdelingen toe.

De resultaten van de tweede monitormeting laten tevens zien dat er aanzienlijke regionale capaciteitsverschillen zijn. De Zvw-gefinancierde opnameplaatsen en de beschermd wonen plaatsen lijken zich vooral te concentreren in de Randstedelijke gemeenten. De voortgezet verblijfsplaatsen zijn meer verspreid over het gehele land.

Nog niet duidelijk is in hoeverre de beddenafbouw gepaard gaat met de uitbreiding en intensivering  van ambulante zorg.  Vervolgmetingen moeten daar meer zicht op bieden. De ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ’, waar de Landelijke Monitor Intramurale GGZ per 2015 deel van uit maakt, is dit één van de centrale thema’s.

 

Vorig artikelGriep lijkt iets af te nemen
Volgend artikelPatiënten Antoni van Leeuwenhoek enthousiast over interactief patiëntenportaal
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.