Sterke groei in online buzz rond zorgverzekeraars

0
491

Menzis het meest genoemd, sentiment rond Univé het meest positief
Menzis, VGZ en Ditzo zijn online de meest besproken merken gedurende de jaarlijkse overstapperiode. Het sentiment over alle 43 labels is, net als voorgaande jaren, overwegend positief. Opvallend is de sterke groei in buzz rond merken. Daarbij zijn het niet per definitie de grootste verzekeraars die alle aandacht pakken. Dit blijkt uit het jaarlijkse social media monitoring onderzoek van Porter Novelli en Clipit onder 43 zorglabels in Nederland. Pieken in de buzz worden vooral bepaald door bekendmakingen van nieuwe premies. Maar ook issues die in de media breed worden uitgemeten dragen bij aan de buzz rond merken.Infographic Zorgverzekeraars

Maar ook issues die in de media breed worden uitgemeten dragen bij aan de buzz rond merken. 

40% meer berichten
Opvallend is de sterke groei in het aantal berichten dit jaar. Tijdens de overstapperiode verschenen maar liefst 190.258 berichten. Een jaar eerder waren dat er nog 137.367, een groei van bijna 40%. De berichten zijn vooral afkomstig van Twitter en in mindere mate van Facebook. Het aandeel buzz vanuit print en RTV, dit jaar voor het eerst gemeten, maakt 4% uit van de totale buzz. Het volume mag dan wel achterblijven bij online, de impact van RTV en print is er niet minder om. Een item op prime time op NOS of RTL-4 kan meer in gang zetten, online en offline, dan een serie tweets over eenzelfde onderwerp van een paar duizend twitteraars met elk een beperkt invloedrijk netwerk. Juriaan Vergouw van Porter Novelli: “We zien een enorme groei in conversaties ten opzichte van vorig jaar. Consumenten zien vooral Twitter steeds meer als middel om issues aan de kaak te stellen en verontwaardiging hierover te tonen. Maar ook om klachten te uiten en hier snel oplossingen voor te eisen. En onderschat ook niet de enorme toename van direct messages die merken via Facebook binnenkrijgen en moeten verwerken.”  

Menzis meest besproken op Twitter
In de top 3 van meest besproken merken zien we de usual suspects. Net als in 2012 en 2013 is Menzis ook in 2014 de verzekeraar die het meest wordt genoemd met 25.055 berichten. Dit is bijna een verdubbeling in aantal berichten ten opzichte van vorig jaar. Menzis wordt zowel offline als online het meest besproken. VGZ (24.496) en uitdager Ditzo (16.978) zijn een plekje opgeschoven naar respectievelijk plaats 2 en 3.  Univé valt ten opzichte van vorig jaar dus uit de top 3. VGZ valt op met alleen al 4.518 berichten op 11 november, de dag dat het merk als eerste van de grote verzekeraars de premie(stijging) bekendmaakte. Nieuw in de top tien zijn CZ en de relatief kleinere merken DSW en VvAA. Dit gaat ten koste van de merken Anderzorg, FBTO en HEMA,  vorig jaar nog goed voor een top 10 notering. Opvallend is dat de merken die veel buzz veroorzaken relatief weinig berichten zelf sturen. Als men tweet is het vooral vanwege webcare. Menzis stuurt van het aantal berichten dat verschijnt maar 12% zelf. Bij VGZ is dit percentage zelfs 3%. Grote uitzondering is Ditzo, dat met 51% eigen tweets volop bijdraagt aan de eigen buzz rond het merk.

Sentiment rond Univé meest positief
Net als in 2013 scoren Ditzo en Zilveren Kruis goed. De top 3 bestaat in 2014 uit Univé (87%), gevolgd door Ditzo (77% en vorig jaar op 3) Zilveren Kruis en VvAA (beide 73%). Univé weet goed te scoren door het online veel besproken Gym Gala eind december. Dit initiatief droeg vorig jaar ook bij aan de score positieve conversaties rond het merk. Het sentiment rond alle merken is overigens overwegend positief. Negatief sentiment hangt vooral samen met bekendmakingen van nieuwe (hogere) premies. Verder zijn issues die spelen bij individuele merken aanleiding voor buzz. Denk aan de vermeende hoge uitgaven voor marketing en individuele klantissues van diverse verzekeraars.

 57 miljoen aan PR-waarde
Alle verzekeraars samen halen ruim 57 miljoen euro aan PR-waarde op. Dit is ruim 2,5 keer zo veel als vorig jaar (€ 21.704.570) en wordt onder andere veroorzaakt door de grotere aandacht voor de bekendmaking van premies in hoge bereiksmedia zoals Nu.nl en Telegraaf. Van de merken weet Delta Lloyd net als vorig jaar sterk te scoren qua PR-waarde (2014: €12 miljoen). Het merk staat dit jaar aan kop, gevolgd door CZ en VGZ, beide nieuwkomers in de top 3.

Paul van der Zijde, Clipit & Juriaan Vergouw, Porter Novelli