UMC Utrecht opent het Center for Image Sciences UMC Utrecht

0
969

Vandaag wordt het UMC Utrecht Center for Image Sciences (CIS) geopend, een nieuw centrum voor diagnostiek en behandeling van ziekten met behulp van medische beeldvorming. In het centrum, het grootste in zijn soort in de wereld met een investering van meer dan 40 miljoen euro, werkt het UMC Utrecht intensief samen met Philips en het Zweedse Elekta.

Het CIS is een wereldwijd leidend onderzoekscentrum voor translationele medische beeldvorming voor personalized beeldgestuurde diagnose en therapie. De focus ligt op medische beeldvorming (diagnose, weefselkarakterisering, prognose, voorspelling en respons monitoring), beeldgestuurde therapie en het niet-invasief vervolgen van regeneratieve geneeskunde. MR-LINAC-project-team-January-2015Een belangrijk onderdeel van het CIS is het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI). Hier is de kennis en expertise binnen het UMC Utrecht op het gebied van beeldgestuurde kankerbehandeling geconcentreerd. De activiteiten van het centrum staan in direct verband met de drie hoofdtaken van het UMC Utrecht: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs (zowel voor medisch specialisten als biomedische onderzoekers).

Voordeel voor patiënt en arts
Het grote voordeel voor de patiënt ligt in het feit dat zowel diagnose als behandeling van ziekten zoals kanker, hersenaandoeningen en hart- en vaatziekten nóg beter kan worden afgestemd op de individuele patiënt. Met moderne medische beeldvormingstechnieken (zoals MRI, röntgen en ultrageluid) kunnen artsen en onderzoekers in 2D of 3D ín het lichaam van de patiënt kijken, zien hoe de organen en weefsels functioneren, vroegtijdig ziekten ontdekken, therapie plannen en de effecten ervan vaststellen én medicijnen in het lichaam volgen. Dit alles helpt artsen om hun patiënten een optimale behandeling te kunnen bieden.

Unieke voorbeelden zijn de ontwikkeling van de MRI-versneller waarmee radiotherapie volledig beeldgestuurd wordt (MR-LINAC) en de MRI-gestuurde ultrageluidbehandeling waarbij (borst-) tumoren met geluidsgolven verhit en vernietigd worden (MRI-HiFU). Met deze nieuwe behandelingen kunnen solide tumoren beter behandeld worden en wordt het omliggende weefsel gespaard. Deze manier van ‘opereren zonder snijden’ is minder belastend voor de patiënt (minder bijwerkingen en daardoor sneller herstel) en bespaart kosten.

Een ander voordeel is dat alle benodigde expertise en infrastructuur is geconcentreerd op één locatie. Dit leidt tot een bredere focus van artsen en onderzoekers en een betere zorgkwaliteit. Door op deze manier de interdisciplinaire samenwerking te faciliteren, kunnen behandelaars van verschillende therapeutische velden beter van elkaar leren. Ook kan hierdoor de kostbare en complexe apparatuur efficiënter worden ingezet.
Het UMC Utrecht CIS gaat onderdak bieden aan onder andere:
• Een 13-tal MRI-systemen voor diagnostiek, therapieplanning en onderzoek, van laag tot ultra hoog veld voor beelden met een ongekend ruimtelijk oplossend vermogen.
• MRI-gestuurde ultrageluidtherapie voor kankerbehandeling en lokale geneesmiddelafgifte (MRI-HiFU, in ontwikkeling).
• Beeldgestuurde-positron emissietomografie voor diagnostiek en functioneel hersenonderzoek (MRI-PET).
• MRI-gestuurde radiotherapie voor kankerbehandeling met behulp van drie MRI-LINAC systemen (in ontwikkeling) en MRI-gestuurde brachytherapie.
• Beeldgestuurde behandeling van levertumoren gebaseerd op in het UMC Utrecht ontwikkelde Holmium-houdende deeltjes waarmee tumoren lokaal bestraald worden.

De systemen zijn geleverd door technologiepartner Philips, dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van medische beeldvorming voor diagnostiek en live beeldgestuurde behandelingen. Philips werkt binnen het MR-LINAC project samen met Elekta, een globale speler in radiotherapie.

Publiek-private samenwerking
Het CIS neemt een sterke positie in op het gebied van publiek-private samenwerkingen. De innovatieve kracht komt tot uitdrukking in een groot aantal langdurige samenwerkingsverbanden met de industrie en kennisinstellingen (zoals TU Eindhoven). Daarnaast zijn er al spin-off bedrijven uit voortgekomen die voor de verdere valorisatie van het onderzoek zorg dragen. De meeste innovaties die uit het UMC Utrecht hun weg al dan niet via een industriële samenwerking naar de markt vinden, worden geïnitieerd vanuit het basale onderzoek binnen het CIS en de vraagstelling vanuit de kliniek.

Voortrekkersrol

Met het CIS wordt de vooraanstaande internationale economische en wetenschappelijke concurrentiepositie van Nederland op het gebied van medische beeldvorming verder versterkt.