Bernhoven glansrijk geslaagd voor heraudit screeningscentrum darmkanker

0
369

Eind 2014 heeft Bernhoven de heraudit als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker glansrijk doorstaan. De audit is uitgevoerd door de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. Zo’n audit vindt ieder jaar opnieuw plaats en bepaalt of een ziekenhuis erkend blijft als coloscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Het auditteam was zo tevreden dat het zelfs geen verbeterpunten heeft aangedragen voor Bernhoven. Sterker nog, andere ziekenhuizen brengen een werkbezoek aan het scopiecentrum van Bernhoven om kennis te nemen van de manier waarop het scopiecentrum in Bernhoven is georganiseerd.

bernhoven ziekenhuisOm als scopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek erkend te worden, moet het ziekenhuis aan een aantal eisen voldoen. Een van de belangrijkste is dat de patiënt binnen een week in het ziekenhuis terechtkan voor verdere diagnostiek en behandeling als uit de poeptest blijkt dat een vervolgafspraak nodig is. Ook is het in Bernhoven mogelijk om de endoscopie te ondergaan met een roesje wanneer de patiënt dit wil. Dat kan niet in alle centra.

Een jaar bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker startte precies een jaar geleden. Mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar krijgen een oproep voor het onderzoek dat stapsgewijs wordt ingevoerd. Het RIVM coördineert het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een poeptest die mensen thuis zelf af kunnen nemen en met een speciale envelop terug kunnen sturen naar het RIVM. Als blijkt dat nader onderzoek nodig is, bijvoorbeeld als er bloed in de ontlasting zit, dan krijgt de patiënt een oproep voor een coloscopie in een screeningscentrum in de regio. Een coloscopie is een darmonderzoek waarbij met een slang de binnenkant van de dikke darm wordt bekeken. Darmkanker is een ernstige ziekte, maar kan bij tijdige opsporing goed behandeld worden. Bloed in de ontlasting kan op poliepen wijzen. Wanneer poliepen verwijderd worden vermindert de kans op darmkanker.

 

Het BVO darmkanker is gestart op 1 februari 2014.

Voor dat jaar stonden mannen en vrouwen uit de geboortejaren 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 op de planning.

De opkomst was hoog: 70%. Daarvan is 12% doorverwezen voor een coloscopie. Door de hoge opkomst en meer doorverwijzingen dan verwacht is het niet gelukt de hele doelgroep uit te nodigen. Ongeveer 165.000 deelnemers ontvangen in 2015 alsnog een uitnodiging.

Voor 2015 worden mannen en vrouwen uitgenodigd uit de geboortejaren 1940, 1946, 1948, 1950, 1952 en 1954.

In Bernhoven zijn voor het bevolkingsonderzoek 417 colosopieën verricht. Bij 22 mensen (5,3%) is darmkanker vastgesteld en is een behandeling gestart.