Jonge vrouwen sterven vaker na een hartinfarct

Promotie Isala cardioloog in opleiding Amber Otten – ‘Gender and age related differences in patients with ST-elevation Myocardial’
De afgelopen 25 jaar is de behandeling van een hartinfarct enorm verbeterd, waardoor de overlevingskans sterk is gestegen. Vrouwen jonger dan 65 jaar hebben echter nog steeds een hoge kans op sterfte na een hartinfarct dan jonge mannen. Dit stelt promovendus Amber Otten in een groot onderzoek bij meer dan 6.000 patiënten met een hartinfarct. Het onderzoek is uitgevoerd in Isala Hartcentrum te Zwolle en stond onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Angela Maas. Maas is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Vrouwen jonger dan 65 jaar hebben meer dan tweemaal zo grote kans om te overlijden na een hartinfarct dan mannen jonger dan 65 jaar. De oorzaak hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Wel blijkt uit het onderzoek dat jonge vrouwen vaker een vaatscheur hebben in plaats van een bloedpropje als oorzaak van een hartinfarct. Otten toont aan dat zo’n vaatscheur lastiger is te behandelen met een zogenaamde dotterprocedure. De doorstroming van het bloedvat wordt hierdoor soms zelfs slechter.

Ook is in het proefschrift aangetoond dat vrouwen, die op jongere leeftijd hun eerste menstruatie hebben, een grotere kans hebben om een hartinfarct op jongere leeftijd te krijgen. Dit lijkt een nieuwe aanwijzing dat hormonale factoren bij vrouwen van belang zijn voor het krijgen van een hartinfarct.

CV Amber Otten
Amber Otten (1986) behaalde haar masterdiploma Clinical Research in 2009 en haar doctoraal Geneeskunde in 2011 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bovenstaande onderzoek voerde zij uit bij Isala Hartcentrum te Zwolle in samenwerking met het Radboudumc. Zij is in opleiding tot cardioloog in Zwolle.

Promotie: 4 februari 2016, Radboud Universiteit in Nijmegen.

Bron: Isala