Kamerbrief over stand van zaken evaluatieonderzoek beleidswijziging hoortoestellen

kamerbriefMinister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij op korte termijn geen verdere informatie kan toesturen over het evaluatieonderzoek beleidswijzing hoortoestellen. Dit onderzoek loopt nog.

Inhoud van de brief:
U hebt mij verzocht voor het algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid van 12 februari 2015 nadere informatie toe te sturen over het evaluatieonderzoek beleidswijzing hoortoestellen.

In mijn brief van 16 december 2014 (29689, nr. 561) heb ik u gei?nformeerd over de eerste resultaten van een nog lopend onderzoek door het Zorginstituut Nederland (ZIN) en heb ik tevens aangekondigd dat ik u pas voor de zomer 2015 kan informeren over de eindresultaten van het onderzoek. Dat zal eind juni of begin juli 2015 zijn. Dit betekent dat ik nu niet aan uw verzoek kan voldoen.