Sterfte hartinfarcten kan omlaag door uniforme registratie

hartinfarct hartklachtenSterfte hartinfarcten afgelopen decennia met bijna 50 procent gedaald
De sterfte door hartinfarcten kan nog verder omlaag. Betere registratie kan daar bij helpen. Het uniform en gestandaardiseerd bijhouden van individuele patiënt gegevens, van de behandeling en van de uitkomsten van die behandeling kan de nu al lage sterfte nog verder doen afnemen. Dat heeft Dr. Jaap W. Deckers  van het Thorax centrum van het Erasmus MC gezegd tijdens een openbare lezing ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar cardiologie.

Deckers schetst tijdens zijn oratie een beeld van een eigentijds vak dat in een tijdsbestek van maar 50 jaar tot groei en bloei is gekomen. Van vrijwel alle hart- en vaatziekten is de oorzaak opgehelderd en de meeste patiënten en ziekten kunnen goed behandeld worden. De sterfte is in de afgelopen 40 jaar met bijna 50 procent gedaald. “Een unieke prestatie”, aldus Deckers.

De grootste winst is geboekt bij de behandeling van het hartinfarct. In 1980 overleden nog 20 000 patiënten aan de gevolgen van deze aandoening, in 2013 overleed nog maar 4 procent van de 30 000 in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hartinfarct. Ook de laatste jaren neemt de sterfte nog af. Deckers denkt daarom dat de sterfte nog verder kan dalen.”Betere diagnostiek en behandeling op maat kunnen daarvoor zorgen. Ook kan uniforme registratie van factoren die de kans om te overlijden beïnvloeden, de zorg verder verbeteren”.

De Nederlandse Vereniging van Cardiologie gaat daartoe een landelijk registratiesysteem introduceren. Behandeling en ziekte uitkomsten van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hartinfarct worden daarbij in detail vastgelegd. Deckers denkt dat deze gegevens zullen helpen om de sterfte in de toekomst verder te laten afnemen. “Nu de sterfte al zo laag is, wordt het immers steeds moeilijker om de daling te kunnen voortzetten.” Bovendien wil Nederland zich graag meten met andere Europese landen die met zo’n registratiesysteem werken, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden.