Nieuwbouwprojecten UMCG gaan door zonder vertraging door aardbevingproblematiek

0
428

De bouw van de protonenfaciliteit en de nieuwbouw van de centrale sterilisatieafdeling (locatie Eemspoort) lopen ondanks de aardbevingsproblematiek geen vertraging op. Dat blijkt uit de inventarisatie van bouw- en verbouwprojecten in de stad Groningen. Minister Kamp sprak in november met gemeente, RUG, Hanzehogeschool en UMCG af om voor een aantal voorbeeldgebouwen in de stad Groningen te kijken of ze voldoende aardbevingsbestendig zijn of worden (in geval van nieuwbouw) en wat eventuele verstevigingen gaan kosten.

umcgExtra kosten
In die inventarisatie zijn twee UMCG-projecten als voorbeeldgebouw meegenomen. Deze twee projecten zijn geselecteerd omdat de bouw ervan op korte termijn van start gaat. Het blijkt dat de bouw door aardbevingsbestendigheid geen vertraging hoeft op te lopen, maar dat er wel aanzienlijke meerkosten zijn. Op basis van onderzoek worden deze meerkosten voor de protonenfaciliteit geschat op ten minste 2,5 à 3 miljoen euro en voor de CSA gaat het om 500.000 euro. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten op zich te nemen; waarschijnlijk worden deze afgewend op NAM.

Andere UMCG-gebouwen
Voor bestaande UMCG-gebouwen en andere bouwplannen moet nog bekeken worden in hoeverre ze aardbevingsbestendig zijn. Het onderzoek daarnaar loopt; in april worden de eerste resultaten van de eerste bouwdelen verwacht. In dat onderzoek wordt niet alleen de bouwkundige staat van de gebouwen meegenomen, maar ook de processen die in die gebouwen plaatsvinden. Er wordt dus ook gekeken naar kwetsbare apparatuur of activiteiten. Een van de andere bouwplannen omvat de meest kritische processen in het UMCG. De bouw van de ‘hotfloor’ is een veelomvattende verbouwing en gedeeltelijke verplaatsing van de eerste hulp, het operatiecomplex, de Intensive Care en de afdeling radiologie. Vitale functies voor de acute zorg. Natuurlijk mag de gaswinning in Groningen geen belemmering (financieel dan wel in de voortgang) zijn voor de ontwikkeling van deze hotfloor. Daarom is het van het grootste belang om haast te maken met het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van deze onderdelen.

Overigens is het onduidelijk hoe groot het risico is dat een zwaardere aardbeving het UMCG en de stad Groningen treft. NAM laat daar onderzoek naar doen. Het is de bedoeling dat er voorspeld kan worden waar aardbevingen van welke kracht kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal hierover na de zomer meer duidelijkheid komen.

Lange termijn
Onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van gebouwen, apparatuur en processen is complex en tijdrovend. Omdat lang niet alles aan de buitenkant van een gebouw te zien is, worden de oorspronkelijke bouwtekeningen bestudeerd, net als de plannen van alle verbouwingen die hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er in Nederland nog niet eens normen vastgesteld waaraan gebouwen in aardbevingsgebieden moeten voldoen. Daarom worden voorlopig Amerikaanse normen gehanteerd, en ook een deel van de expertise komt uit de Verenigde Staten. Het zal nog een flinke tijd duren voor het onderzoek van de aardbevingsbestendigheid van alle UMCG-gebouwen is afgerond. In de tussentijd gaat men er vanuit dat bepaalde apparatuur en infrastructuur bij een zwaardere aardbeving (langdurig) buiten gebruik kunnen raken. Dat kan ernstige problemen opleveren, zowel voor onze patiënten als voor onze bedrijfsvoering.

Voor wat het UMCG betreft is er dan ook maar één echte oplossing mogelijk: de gaswinning zodanig terugbrengen dat er geen gevaar voor zwaardere aardbevingen meer is. Het UMCG maakt zich vanuit zijn maatschappelijke functie al langer hard voor een veilige woon-, zorg- en werkomgeving voor patiënten en medewerkers en trekt hierin samen op met gemeente, provincie en andere kennisinstellingen in de stad Groningen.

Bron: UMCG

Vorig artikelZwangerschapsdepressie belicht
Volgend artikelSamenOud: verwachtingen onderzoek grotendeels bevestigd
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.