NZa: Ziekenhuisnota wordt duidelijker in 2016

spooknotaDe ziekenhuisnota voor patiënten wordt duidelijker in 2016. Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. Hiermee sluit de nota beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen. Ook kunnen patiënten zo beter controleren of het bedrag van hun ziekenhuisnota klopt met de behandeling die ze hebben gekregen.

De indeling in drie categorieën zorgt ervoor dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars prijzen af kunnen spreken die ook goed uit te leggen zijn aan patiënten. “De prijzen voor ziekenhuisbehandelingen moeten kloppen met de complexiteit ervan”, zegt Marnelle de Groot, senior beleidsmedewerker ziekenhuiszorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Medisch specialistische zorg is al duur genoeg: het kan niet zo zijn dat er voor het plakken van een wondje net zoveel wordt gerekend als voor een complexe behandeling.”

Reële prijzen voor ziekenhuisbehandelingen
De Groot: “Voor behandelingen die patiënten geheel of gedeeltelijk uit hun eigen risico betalen, moet de zorgverzekeraar goed uit kunnen leggen waarom een bepaalde prijs is afgesproken met het ziekenhuis. Deze indeling in drie categorieën maakt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars reële prijzen kunnen afspreken die kloppen met de complexiteit van de behandeling. Dan kunnen zij ook patiënten beter helpen bij hun vragen over de ziekenhuisnota. En patiënten kunnen zo bovendien zelf hun eigen nota’s beter begrijpen en ook beter controleren of het klopt wat het ziekenhuis voor de behandeling in rekening heeft gebracht.”

Verbeteringen van de ziekenhuisnota
In 2013 en 2014 heeft de NZa samen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars verschillende stappen gezet om de ziekenhuisnota beter en duidelijker te maken voor patiënten. Zo staan per juni 2014 de zorgactiviteiten duidelijk op de nota en is per 2015 de doorlooptijd voor behandelingen verkort van maximaal een jaar naar maximaal 120 dagen.

De Groot: “Hierdoor krijgen patiënten sneller hun ziekenhuisrekening te zien. Dat helpt al iets, want het is moeilijker om nog na een jaar te controleren of de nota klopt met de behandeling die je hebt gekregen. Ook staat er nu duidelijker op de nota welke activiteiten op welke datum zijn gedaan en wat daarvoor in totaal in rekening wordt gebracht. Eerder stond er op de nota wanneer de behandeling was geopend en afgesloten in de administratie van het ziekenhuis. Nu is beter te controleren of je op een bepaalde dag inderdaad in het ziekenhuis bent geweest voor bijvoorbeeld een onderzoek of een behandeling.”

Ziekenhuisnota’s al veel duidelijk dan voorheen
De Groot: “Ziekenhuisnota’s zijn al veel duidelijker dan voorheen. Voor de invoering van het zorgverzekeringsstelsel wist geen enkele patiënt wat een ziekenhuis achter de schermen voor hem of haar in rekening bracht. Daarna werden de verrichtingen globaal zichtbaar. Sinds 2012 is de registratie van ziekenhuisbehandelingen specifieker, maar de zorg is complex en dat zorgde in eerste instantie ook voor ingewikkelde nota’s. De NZa blijft de komende tijd nog hard werken – samen met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars – om de nota voor patiënten zo helder en duidelijk mogelijk te krijgen.”

Bron: NZa