Vroegtijdig KOPP-kinderen herkennen voorkomt problemen

0
1320

probleemgezinOnline: Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)
Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Samen hebben zij ruim 500.000 kinderen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Zo lopen zij bijvoorbeeld in vergelijking met kinderen die opgroeien bij psychisch gezonde ouders een drie tot dertien keer zo groot risico om zelf psychische problemen en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Gelukkig groeit een groot deel zonder bijzondere problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De nieuwe Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gaat daar over. Vlot handelen kan ernstige problemen voorkomen.

Risico-inschatting
De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) geeft jeugdprofessionals (psychologen, pedagogen en jeugdzorgwerkers) aanbevelingen over het inschatten van de aard en de ernst van de problematiek. Of bij een KOPP-kind daadwerkelijk problemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid én het samenspel van risicofactoren en beschermende factoren. Om een goede risico-inschatting te kunnen maken, beveelt de richtlijn aan om daarbij de Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst) te gebruiken.

Inzetten van interventies
Als de jeugdige het risico loopt om KOPP-problematiek te ontwikkelen, dan bevat de richtlijn een overzicht van handelingsadviezen en aanbevolen interventies, gericht op de jeugdige, de ouder(s) en de omgeving. De interventies die professionals in de jeugdhulp bij KOPP-problematiek kunnen inzetten, zijn specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld of zijn meer generiek van aard. De aanbevolen KOPP-specifieke interventies richten zich op alle beïnvloedbare risicofactoren en beschermende factoren.

Richtlijnen Jeugdhulp
Het ontwikkelen van de Richtlijnen Jeugdhulp is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Zowel de ontwikkeling als de invoering van veertien richtlijnen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie van de Richtlijnen Jeugdhulp is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bij het ontwikkeltraject zijn professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren NIP, NVO en NVMW de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de autorisatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp onder de Jeugdwet.

Download de richtlijn
De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp is voorzien van drie praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp is geautoriseerd door de in de jeugdhulp acterende beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. De richtlijn, werkkaarten, onderbouwing en de cliëntversie zijn allen te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp.

Bron: Trimbos Instituut/Nederlands Jeugd Instituut