LUMC en Knooppunt Ketenzorg tekenen samenwerkingsovereenkomst

0
326

Patiënten de juiste zorg op de juiste plek aanbieden, dat is het streven van Knooppunt Ketenzorg. Een doelstelling die het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) van harte onderschrijft. Op 23 februari tekenden Henk Gerla, lid Raad van Bestuur LUMC en Gelf Jan Wieringa, voorzitter dagelijks bestuur Knooppunt Ketenzorg, daarom een overeenkomst. Deze heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en zorgprofessionals uit het LUMC te ondersteunen en stimuleren. Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen Knooppunt Ketenzorg en een ziekenhuis.

samenDe basis voor deze samenwerking is in 2006 gelegd bij het maken van ketenzorgafspraken tussen de huisartsen en specialisten voor de chronische ziekte diabetes type 2. De bestaande samenwerking is inmiddels in de eerste lijn verbreed met afspraken naar andere disciplines, zoals COPD en Cardiovasculair Risicomanagement.