Zorgverleners Capri experimenteren met mogelijkheden eHealth

0
564

Fitbandjes, voedingsapps, beeldbellen…. Wat kunnen bestaande eHealth toepassingen betekenen voor het hartrevalidatieprogramma én: wat vraagt het om eHealth werkbaar te krijgen in de dagelijkse praktijk? Zes zorgverleners van Capri Hartrevalidatie startten samen met enkele patiënten de afgelopen maanden een verkenningstocht in de wereld van eHealth. Onder de noemer ‘Living Lab’ verkennen zij mogelijkheden van eHealth voor dietiek, fysiotherapie en maatschappelijk werk. De eerste ervaringen laten zien dat de aanpak werkt. Met relatief weinig inspanning en kosten worden relevante praktijkervaringen opgedaan voor de ontwikkeling van een (kosten) effectieve eHealth strategie. Het Living Lab is onderdeel van het tweejarig project: EHealth voor Capri Hartrevalidatie

shineEigentijdse hartrevalidatie: inzet van eHealth & versterken zelfmanagement
Capri Hartrevalidatie zet de komende jaren in op eHealth. Met name: internettoepassingen die zelfmanagement van deelnemers tijdens hartrevalidatie stimuleren en ondersteunen. Uitgangspunt voor Capri is dat we toewerken naar ‘blended care’: een combinatie van de mogelijkheden van internet met die van reguliere ‘fysieke’ contactmomenten en behandelvormen. Hierbij maken we ondermeer gebruik van de kennisopbouw van het eigen onderzoeksteam van Capri. Het geheel moet leiden tot eigentijdse, effectieve, en betaalbare hartrevalidatie met een duurzaam resultaat.

Living Lab – kleinschalig en praktisch experimenteren met eHealth
Het Living Lab is bedoeld om zorgverleners op een heel praktische manier te laten experimenteren met eHealth toepassingen die aansluiten bij het hartrevalidatieprogramma.

Onderzoek naar de implementatie van eHealth leert dat de acceptatie van zorgverleners én het ontwikkelen van internetvaardigheden belangrijke voorwaarden zijn om eHealth werkend te krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Medio 2014 heeft een groep van 6 fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkers de opdracht gekregen om onder begeleiding van projectleiders eHealth toepassingen te selecteren en daar 4 maanden mee aan de slag te gaan; zelf, met collega’s en met enkele patiënten.

In deze eerste fase zijn we aan de slag gegaan met de volgende toepassingen:

  • Fysiotherapie – ‘activiteitenmeters’ in de vorm van fitbanden en pleisters
  • Diëtetiek – apps voor zelfregistratie voeding & beeldbellen
  • Maatschappelijk werk – apps gericht op ‘omgaan met stress’ en ‘stoppen met roken’

‘Werken met’ in plaats van ‘ praten over’. Dat stond voorop. Zo min mogelijk vergaderen, wel uitwisselen van ervaringen en bevindingen. Het online platform Yammer bleek hierbij goed van dienst te zijn. Zorgverleners kregen de opdracht om met regelmaat verslag te doen van ervaringen en inzichten. Op die manier is een interactieve kennisuitwisseling ontstaan die ook gevolgd kan worden door collega’s en zijn praktijkervaringen vastgelegd.

Onze eerste  bevindingen

  • Vroegtijdig experimenteren met eHealth door zorgverleners en patiënten geeft waardevolle inzichten in mogelijkheden en randvoorwaarden voor implementatie van eHealth in de organisatie.
  • Zorgverleners zijn enthousiast over de mogelijkheden die eHealth biedt voor hartrevalidatie en hun eigen vakgebied. Met name de devices en apps die zelfmanagement bevorderen ter ondersteuning van de reguliere begeleiding spreken aan. Het gaat daarbij om apps en devices die zelfregistratie en feedback mogelijk maken. Zorgverleners rapporteren dat patiënten meer kennis inbrengen in gesprek en actievere gesprekpartner zijn. EHealth toepassingen die een beroep doen op andere manieren van zorgverlening, zoals bijvoorbeeld beeldbellen, roepen allerlei vragen op wat experimenteren belemmert.
  • De markt van beschikbare eHealth toepassingen blijkt moeilijk te doorgronden voor zorgverleners. Dat maakt oriëntatie en selectie tijdsintensief.
  • Mobiele apps stellen vaak specifieke eisen aan versie van besturingssysteem/smartphone/tablet/geheugen. Veelal gaat het om nieuwe versies waarover lang niet iedereen beschikt.
  • Goede inzet van eHealth vraagt tegelijkertijd inzet van (wetenschappelijke) kennis over zelfmanagement. Voor hartrevalidatie betekent dit met name: toepassing van kennis over effectieve methodieken en interventies gericht op gezondheidsgedragsverandering.

 

De belofte van eHealth wordt herkend door zorgverleners en patiënten. Het Living Lab legt verbindingen tussen techniek en de werkpraktijk en levert daarmee vele inzichten op. Capri Hartrevalidatie zet in 2015 het Living Lab voort en gaat de opgebouwde kennis meenemen in vernieuwingen van het hartrevalidatieprogramma.

Capri Hartrevalidatie
Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische revalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag met als kerntaak: ondersteunen, bevorderen en stimuleren van cardiologische preventie en revalidatie. Capri voert het hartrevalidatieprogramma uit voor een zevental ziekenhuizen in de regio waaronder Erasmus MC.

Bron: Capri Hartrevalidatie