Vaak fouten bij medicijnen na operatie

operatiePromotie Monica de Boer: ‘Pharmaceutical care in surgical patients – Tools for measurement and intervention’.
Ruim de helft van de patiënten op een chirurgische afdeling in een academisch ziekenhuis krijgt de medicijnen niet volgens de richtlijnen. De inzet van een ziekenhuisapotheek-team voor alle chirurgische patiënten heeft niet direct een toegevoegde waarde. Mogelijk is het effect groter als het team zich toespitst op de patie?nten met een hoog risico.

Dit schrijft De Boer in haar proefschrift over farmaceutische zorg aan patie?nten die een operatie ondergaan. Ze stelt dat vooral patiënten van 65 jaar en ouder met een cardiovasculaire aandoening de meeste kans hebben op schade door fouten in de medicatie.

Haar onderzoek maakt inzichtelijk welke chirurgische patiënten extra aandacht nodig hebben van zowel chirurgen als ziekenhuisapothekers bij het voorkomen van problemen door fouten in de farmaceutische zorg. De ziekenhuisapotheek speelt een belangrijke rol in het voorkomen hiervan, want de medewerkers hebben het volledige overzicht over de voorgeschreven en toegediende medicatie van de patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Een nauwe samenwerking tussen chirurgen en ziekenhuisapothekers kan de farmaceutische zorg verbeteren.

Bron: AMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen