FIND programma draagt bij aan vroege opsporing nierschade

0
274

Eind 2014 heeft het Maasstad Ziekenhuis – als eerste ziekenhuis in de regio – het programma FIND als pilot ter beschikking gesteld aan een aantal huisartsen in de regio. In het FIND programma worden de uitslagen van laboratoriumonderzoeken in het huisartsenlaboratoriumsysteem met elkaar gecombineerd om zo het risico op nierschade bij een patiënt te kunnen inschatten. Het programma is ontwikkeld door Gezonde Nieren (netwerk van experts). Door het programma beschikbaar te stellen aan de huisartsen ondersteunt het Maasstad Ziekenhuis de eerste lijn bij een vroegtijdige signalering van patiënten met risico op chronische nierschade.

nieren“We zien een toename van het aantal nierpatiënten. Het vroeg opsporen van nierziekten is van essentieel belang. Optimale en tijdige begeleiding door voorlichting en medicatie is belangrijk bij het stabiliseren en waar mogelijk herstellen van de nierfunctie. Het programma FIND sluit hier naadloos op aan. De eerste resultaten laten zien dat er een beduidend aantal patiënten wordt geïdentificeerd met behulp van FIND, die voorheen nog niet in beeld waren als risicopatiënt voor chronische nierschade. Hiermee kunnen we samen met de huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten met nierschade.”, aldus dokter Verberk werkzaam in het Dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis.

World Kidney Day:  donderdag 12 maart informatiemarkt voor nierpatiënten
In de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis kunnen bezoekers van 10.00 uur tot 16.00 uur met vragen terecht bij informatiekraampjes bij o.a. de nierspecialisten, nierfalenverpleegkundigen, medisch maatschappelijk werker, diëtisten en de Nierpatiënten Vereniging Rijnmond. Ook wordt informatie gedeeld omtrent de zoutinname in een dieet, de bloeddruk en de glucosemeting.

World Kidney Day (WKD) is een gezamenlijk initiatief van twee internationale organisaties die zich op 12 maart inzetten om mensen bewust te maken van het belang van goede nieren en de frequentie en impact van nierziekten willen terugdringen.

Bron: Maasstad Ziekenhuis