Maasstad Ziekenhuis ontvangt kwaliteitskeurmerk Meldcode

Het Maasstad Ziekenhuis heeft – als eerste ziekenhuis in de regio – het kwaliteitskeurmerk Meldcode toegekend gekregen van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en het Registerplein. Het kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat het ziekenhuis handelt volgens het meldcodestappenplan indien het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling constateert bij zijn patiënten. Door signalen tijdig te herkennen kan direct hulp worden geboden.

Aandachtsfunctionaris 24/7 paraat
Tea Hol, directeur LVAK: “Het Maasstad Ziekenhuis krijgt het keurmerk omdat in het ziekenhuis 12 opgeleide aandachtsfunctionarissen werkzaam zijn op de afdelingen Spoedeisende Hulp, Brandwondencentrum en Kindergeneeskunde. In samenwerking met de coördinator is er een ziekenhuisbrede ondersteuning waardoor de functionaris 24/7 kan worden geraadpleegd. Ook zijn de functionarissen allemaal aangesloten bij de LVAK.”

Onderschrift foto:  (links) Mw. v/d Merwe, coördinator en vertrouwensarts Maasstad Ziekenhuis neemt samen met collega’s certificaat in ontvangst van Mw. van Zantinge, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (rechts).Onderschrift foto:  (links) Mw. v/d Merwe, coördinator en vertrouwensarts Maasstad Ziekenhuis neemt samen met collega’s certificaat in ontvangst van Mw. van Zantinge, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (rechts).

Onderschrift foto: (links) Mw. v/d Merwe, coördinator en vertrouwensarts Maasstad Ziekenhuis neemt samen met collega’s certificaat in ontvangst van Mw. van Zantinge, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (rechts).

Zorgvuldig handelen bij huiselijk geweld/(kinder)mishandeling
Vertrouwensarts en coördinator Marjolijn van de Merwe nam het certificaat donderdag 5 maart namens het Maasstad Ziekenhuis in ontvangst tijdens het congres “Kwaliteit begint bij jou”.

“In ons ziekenhuis is volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Gebruik van de wet Meldcode sluit aan op onze werkwijze. Juist door gebruik te maken van het zogenoemde stappenplan handelen wij zorgvuldig bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteindelijk betekent een vroege signalering van mishandeling, snel hulp voor bijvoorbeeld ouders, kinderen en ouderen om de situatie te veranderen.”

Recente artikelen