Begeleidingsprogramma voor kwetsbare oudere patiënten in Amphia

amphia-ziekenhuisExtra aandacht voor fysiek en mentaal herstel
Een ziekenhuisopname kan een grote impact hebben op het leven van een patiënt. En dat geldt zeker voor oudere patiënten die een verhoogde kans hebben op complicaties zoals verwardheid of een infectie. Dat maakt een opname extra risicovol. Met als mogelijk nadelig gevolg versnelde achteruitgang en vermindering van zelfredzaamheid. Om ook na een verblijf in het ziekenhuis zo optimaal mogelijk te blijven functioneren, vindt het Amphia Ziekenhuis het belangrijk oudere patiënten tijdens de opname extra te ondersteunen. Speciaal getrainde vrijwilligers begeleiden, aanvullend op de medische behandeling, kwetsbare patiënten van zeventig jaar en ouder. Nét dat stapje extra dat herstel positief kan beïnvloeden.

Diverse vormen van begeleiding
Om goed in te kunnen spelen op de specifieke behoefte van een patiënt zijn vier begeleidingsprogramma’s ontwikkeld. De programma’s zijn gericht op bewegen, oriëntatie, voeding en activiteiten. Consultverpleegkundige Geriatrie Marijke Oonincx vertelt:”Bij de opname bepaalt een afdelingsverpleegkundige of begeleiding van meerwaarde kan zijn en op welk vlak ondersteuning gewenst is. Vervolgens bezoekt een vrijwilliger de patiënt om bijvoorbeeld samen een rondje te lopen als in beweging blijven een aandachtspunt is.

En als het vooral belangrijk is om aan mentale gesteldheid te werken, kunnen vrijwilliger en patiënt een geheugenspel spelen op een zogenaamde ’braintrainer’. Een soort grote tablet speciaal ontwikkeld voor senioren om de hersenen te stimuleren, activeren en prikkelen. Maar er is ook tijd voor een praatje als een patiënt daar behoefte aan heeft. Dat kan helpen gedachten te ordenen en oriëntatie bevorderen.”

Onderdeel van het behandelplan
Het lijken simpele activiteiten, maar ze zijn zorgvuldig geselecteerd op de meerwaarde voor het herstel. Daarnaast zijn diverse zorgprofessionals betrokken, waaronder een fysiotherapeut en een diëtist. En een vrijwilliger kan altijd terugvallen op een verpleegkundige. “De begeleiding geldt als aanvulling op de reguliere behandeling, maar is voor Amphia zo belangrijk dat het onderdeel is van het totale behandelplan”, aldus Amphia-directeur Mary Groenewoud.

Vrijwilligers gewaardeerd
Juist door de inzet van vrijwilligers is er alle tijd en ruimte om aan te sluiten bij de behoefte van een patiënt. En dat werpt zijn vruchten af, beaamt ook vrijwilliger Maja van Dixhoorn. “Ik krijg vaak terug dat patiënten zich door de aandacht die wij kunnen geven juist even geen patiënt voelen. En dat geeft zelfvertrouwen en werkt stimulerend. Het programma heeft echt een positieve invloed. Wij ondersteunen een patiënt om de regie in eigen hand te nemen én houden en dat wordt zeer gewaardeerd.”

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid
De ontwikkeling van het begeleidingsprogramma voor kwetsbare oudere patiënten in Amphia is mede mogelijk gemaakt door ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’. Een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK waarbij projecten ondersteund worden die de ontmoeting tussen kwetsbare ouderen en vitale senioren stimuleren. Meer informatie is te vinden op www.vitok.nl.