GGz Centraal: ‘Anita wordt Opgenomen’ op zeer integere wijze tot stand is gekomen

0
361

Reactie op artikel Trouw Anita wordt Opgenomen
Op zaterdag 14 maart publiceerde dagblad Trouw een artikel naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over het programma Anita wordt Opgenomen. Trouw meent in dit stuk dat er deining zou zijn ontstaan over de tv-serie Anita wordt Opgenomen. GGz Centraal wil dit nuanceren.

Als ggz-instelling waar deze serie is opgenomen, vinden wij het belangrijk om te laten weten dat dit artikel niet zozeer gaat over Anita wordt Opgenomen, maar over de gevolgde procedure in de medezeggenschap tussen raad van bestuur / directie enerzijds en de cliëntenraad anderzijds. De uitspraak van de Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden zegt iets over het feit dat één van de twee cliëntenraden te laat betrokken is bij de procedure.

anitawordtopgenomen_carousel_missed-1423731604Het programma ‘Anita wordt Opgenomen’ is op 2 locaties van GGz Centraal gemaakt. De cliëntenraad van de locatie in Hilversum is vanaf de start bij het programma betrokken geweest en ondersteunde het programma volledig. In een later stadium is de locatie Almere erbij betrokken geraakt om de werkdruk enigszins te verdelen. De cliëntenraad van Flevoland is daardoor relatief laat bij het proces betrokken. Dit was voor hen aanleiding om aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden te verzoeken een uitspraak te doen over hun recht om verzwaard advies uit te brengen. De LCvV heeft hen daarin gelijk gegeven en een advies uitgebracht. Op grond van de uitspraak zijn de raad van bestuur en de directie opnieuw in overleg gegaan met de cliëntenraad, wat heeft geleid tot een afronding van het adviestraject in goed overleg.

Privacy van de patiënten

Omdat GGz Centraal instaat voor de privacy van haar cliënten en medewerkers, heeft iedereen die heeft meegewerkt aan deze serie voor het maken van de opnames een toestemmingsverklaring ondertekend. Iedereen die heeft meegewerkt heeft dat op geheel vrijwillige basis gedaan. Ook zijn de deelnemers gewezen op de mogelijke consequenties van deelname aan het programma en is er ook een gesprek geweest tussen patiënt, behandelaar en waar mogelijk de familieleden. Alle patiënten hebben gelegenheid gekregen om de concept tv-beelden te bekijken en er een reactie op te geven. Alle deelnemers hebben dus vóór uitzending op tv de aflevering waar ze in voorkomen gezien en aan kunnen geven wat ze graag aangepast of eruit gehaald wilden hebben. De deelnemende patiënten in de uitzending zijn nauw betrokken geweest bij het hele proces en zorgvuldig en tijdig geïnformeerd. Zij hebben zowel in de Rembrandthof als de Meregaard dus ruim de tijd gehad om te reageren op de proefmontages. Dit staat los van de gevolgde procedure met de cliëntenraad. Mensen die wel mee wilden werken maar niet herkenbaar in beeld wilden, zijn in de tv-serie onherkenbaar in beeld gebracht (geblurd).
Bovendien hadden de patiënten de eis gesteld dat de tv-beelden niet langer dan een jaar na dato terug te zien zijn via uitzendinggemist / on demand. Deze eis is uiteraard ook ingewilligd door de KRO-NCRV én de NPO.

Integer

GGz Centraal is van mening dat het programma ‘Anita wordt Opgenomen’ op zeer integere wijze tot stand is gekomen waarin het belang van de patiënt altijd voorop heeft gestaan. Dit is voor zowel GGz Centraal, als KRO-NCRV en Skyhigh TV het grootste punt van aandacht geweest tijdens dit proces.