Behandeling eierstokkanker op maat

eierstok ovariumPromotie
Behandeling eierstokkanker op maat Hannah van Meurs: ‘Improving treatment strategies in overian cancer. Towards individualized patient care’.

Bij vrouwen met een kwaadaardig gezwel in de wand van de eierstokken is een verwijdering van de baarmoeder niet nodig als er bij de diagnose geen afwijking is in het slijmvlies van de baarmoeder. Chemotherapie heeft een matig gunstig effect bij patie?nten bij wie de tumor niet kan worden weggesneden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Van Meurs over de verbetering van de behandeling van eierstokkanker.

Voor haar onderzoek keek de promovendus welke standaardbehandelingen effectief zijn. Ze onderzocht met name de mogelijkheden om de behandeling af te stemmen op de individuele patie?nt. Het doel is de beste behandelwijze te vinden voor de verschillende vormen van deze ziekte.

Andere conclusie uit haar onderzoek is dat hormoontherapie onderbelicht is bij deze groep van patie?nten. Ook kan ze op basis van haar onderzoek voorspellen dat de overleving van patie?nten met eierstokkanker kan worden voorspeld aan de hand van de BMI van de patie?nt en het stadium van de ziekte. Patie?nten bij wie de ziekte is uitgegroeid tot stadium IV (ernstig) hebben baat bij chemotherapie. Bepaalde fase III-patie?nten kunnen het best worden geopereerd.

Dit onderzoek is volgens Van Meurs van belang omdat zo betere therapiee?n voor patie?nten met een ovariumcarcinoom worden ingezet waardoor overbodige behandelingen worden voorkomen, wat kan leiden tot een betere overleving en kostenbesparing.

Bron: AMC