Vroeggeboorte vergroot kans op volgende vroeggeboorte

vroeggeboortePromotie
Vroeggeboorte vergroot kans op volgende vroeggeboorte
Brenda Kazemier: ‘Improving perinatal outcome: towards individualized care’.
Het eerder hebben gehad van een spontane vroeggeboorte voorspelt in hoge mate de kans op een volgende vroeggeboorte.

Vrouwen die zwanger zijn van een jongen hebben ook meer risico op vroeggeboorte in vergelijking met een meisjeszwangerschap. Uit het onderzoek van Kazemier blijkt verder dat de uitkomsten voor moeder en kind niet verbeteren als je screent op veel bacterie?n in de urine en dat gaat behandelen.
In haar onderzoek heeft Kazemier gekeken of je een spontane vroeggeboorte kunt voorspellen. Ook ging ze na of bacterie?n in de urine zonder klachten van een urineweginfectie geassocieerd zijn met slechte uitkomsten rond de bevalling. Daarnaast onderzocht ze of er verschillen zijn in foetale en neonatale sterfte in de periode tussen 37 en 42 weken zwangerschap.

Kazemier merkt op dat zwangere vrouwen met bacterie?n in de urine zonder klachten van een urineweginfectie niet behandeld hoeven te worden met antibiotica. Het voordeel daarvan is dat kinderen niet aan antibiotica blootgesteld worden zonder noodzaak.
Promotores: prof. dr. B.W.J. Mol en prof. dr. C.J.M. de Groot
Co-promotores: dr. E. Pajkrt en dr. S.E. Geerlings
Plaats en tijd: Agnietenkapel, 16.00 uur

Bron: AMC