Verscherpt toezicht Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis verlengd

IGZ_824x675De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven verlengd. De kwaliteit van zorg is er wel verbeterd, maar nog onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen.

Beide huizen zijn onderdeel van de Stichting Antroz. Op 25 juli 2014 stelde de IGZ ze onder verscherpt toezicht. De kwaliteit van de zorg was niet voldoende. Er werd niet veilig genoeg gewerkt met medicijnen en de kennis van de zorg bij medewerkers moest beter. Beide huizen hebben sinds die tijd hard gewerkt.

Toch zijn er ook dingen die nog niet goed gaan. Bij Huize Valckenbosch werken medewerkers hard aan de zorg en zij krijgen op een goede manier leiding. Maar er wordt nog steeds niet goed met dossiers gewerkt. Ook het werken met geneesmiddelen moet nog veiliger. De inspectie verlengt daar het verscherpt toezicht met vier maanden.

Bij het Leendert Meeshuis zijn meer risico’s. Er wordt niet goed gewerkt met dossiers. Ook leert men niet genoeg van fouten. De inspectie verlengt het verscherpt toezicht daar met zes maanden.

Beide huizen hebben meer tijd nodig voor het verder verbeteren van de zorg. Ze moeten de komende tijd de inspectie blijven informeren over de resultaten. De IGZ zal ze weer bezoeken om te zien of de zorg in orde is.