Voorlichtingsavond toekomstige ouders in Röpcke-Zweers Ziekenhuis

SONY DSCDe Saxenburgh Groep organiseert op maandag 30 maart 2015 samen met kraamzorgorganisaties NAVIVA, de Kraamvogel en BTK-zorg een voorlichtingsavond in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg voor zwangere vrouwen en hun partner. De voorlichting is bedoeld om aanstaande ouders voor te bereiden op de komst van de baby bij een eventuele ziekenhuisopname. Belangstellenden zijn van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom.

Het doel van deze avond is de aanstaande ouders goed te informeren, zodat er uiteindelijk met een goed gevoel op de zwangerschap en bevalling kan worden teruggekeken. Een verloskundige, werkzaam in het ziekenhuis, verzorgt de voorlichtingavond samen met 2 gespecialiseerde kraamverpleegkundigen. De verpleegkundigen leggen alles rustig en duidelijk uit aan de aanstaande ouders en er is voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de voorlichting:

  • Wanneer moet ik bellen naar de verloskundige of het ziekenhuis
  • Het verloop van een bevalling
  • Pijnbestrijding rond de bevalling
  • Keizersnede
  • Uitleg over voeding voor de baby

De voorlichting vindt plaats in Brasserie Santé van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en is gratis toegankelijk. Tweedelijns verloskundigen zijn 24 uur per dag/zeven dagen per week in het ziekenhuis aanwezig en werken zeer nauw samen met de vier gynaecologen die aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verbonden zijn. Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat Gynaecologie van 9.30-11.30 uur tel: (0523) 27 63 74.

Belangstellenden voor de voorlichtingsavond op 30 maart kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website: www.sxb.nl, of door een mail te sturen naar: een mail naar j.hiddink@sxb.nl