Het maartnummer van Tijdschrift voor Psychiatrie: Grote verschillen in voorschrijven antipsychotica

hersenactiviteit hersens breinGrote verschillen in voorschrijven antipsychotica
In België bleken er grote regionale verschillen te zijn in voorgeschreven antipsychotica. Ook leek er een onderbehandeling te zijn met deze middelen. Manuel Morrens en Geert Dom pleiten voor een rationeler voorschrijfbeleid.

Betere behandeling voor complexe PTSS
Een stabiliserende behandeling bij patiënten met complexe PTSS heeft positieve effecten ten opzichte van alleen de standaardbehandeling. Complexe posttraumatische stressstoornis (complexe PTSS) is de benaming voor de klachten die voortkomen uit traumatisering op kinderleeftijd. Kathleen Thomaes en Ethy Dorrepaal en hun collega’s van GGZ inGeest vonden in hun vergelijkend onderzoek ook verbetering van de neurocognitieve problemen waar deze patiënten mee te kampen hadden.

Immuunsysteem en psychiatrie
Auto-immuunaandoeningen spelen waarschijnlijk een rol bij psychiatrische stoornissen. Zo zijn bij psychosen autoantistoffen tegen receptoren ontdekt. Maar een causaal verband is nog niet aangetoond en nader onderzoek is nodig, schrijven Pilar Martinez-Martinez en haar Maastrichtse collega’s.

Duur tot eerste verlof bij tbs
De duur tot het eerste verlof bij patiënten met tbs wordt niet beïnvloed door sekse, soort psychiatrische stoornis of soort misdrijf. Dit vonden Paul ter Horst en collega’s in dossieronderzoek. Zij waarschuwen dat patiënten die goed reageren op de behandeling geen recht gedaan wordt en bepleiten zorgvuldige besluitvorming. Dit artikel verschijnt eerst online.