“Triagisten zijn sociaal en stabiel”

0
605

Triagisten worden in hun werk vooral gedreven door leren, zingeven en helpen. Triagisten zelf vinden vakkennis, verantwoordelijkheid nemen en stressbestendigheid belangrijke competenties. Bij leidinggevenden staan vakkennis, gesprekstechnieken toepassen en luisteren in de top 3 van competenties.

Leidinggevenden zijn wat meer tevreden over triagisten die goed scoren op de capaciteitentest, dat wil zeggen: intelligent zijn. Triagisten doen het goed op de audit, een meetinstrument om de kwaliteit van triage te beoordelen, als zij goed zijn in ‘proceduregericht werken’ en de regie kunnen nemen en houden. Belangrijke eigenschappen voor triagisten zijn: beheerst, constructief, doortastend, overtuigend, stabiel, zelfverzekerd en zorgvuldig.

triage-200x200Voorspellers
Wat zijn de belangrijkste voorspellers voor succesvol werkgedrag in de functie van triagist op de huisartsenpost? Meurs HRM onderzocht de competenties van de triagist in relatie tot de kwaliteit van de triage.
Tijdens ANW-uren kunnen 16,6 miljoen Nederlanders terecht bij de huisartsenposten voor acute huisartsenzorg. Bijna 4 miljoen keer per jaar zoeken zij contact met de huisartsenpost. In het hulpverleningsproces heeft de patie?nt als eerste contact met de triagist. De telefonische triage is dan ook een essentieel, maar ook een kwetsbaar element in het hulpverleningsproces van de acute zorg. Triagisten zijn voornamelijk doktersassistenten en verpleegkundigen. Op korte termijn wordt een tekort aan triagisten verwacht. Door herintreders en zij-instromers van andere beroepen te laten instromen kan dit tekort worden opgelost, op voorwaarde dat zij beschikken over relevante competenties.

Selectie
Het is onbekend over welke competenties triagisten dienen te beschikken voor het waarborgen van een goede kwaliteit van telefonische triage. Daarom heeft Van Campen Consulting hier onderzoek naar laten doen. Van Campen Consulting wil het selectieproces van triagisten optimaliseren. Doel van dit onderzoek is te komen tot een valide competentieprofiel voor de selectie van triagisten op de huisartsenpost. Welke persoon is het meest geschikt voor de functie van triagist?

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Onderzoek voorspellers triage’, dat Meurs HRM in opdracht van Van Campen Consulting, een organisatieadviesbureau dat onder meer trainingen verzorgt voor triagisten, heeft verricht. De uitkomsten van dit onderzoek worden vanmiddag gepresenteerd tijdens het congres ‘Voorspellers Triage’.

Opzet
Onder tachtig willekeurige triagisten, werkzaam bij negen huisartsenposten verspreid over het land, hebben competentiemetingen plaatsgevonden. Zij zijn getest met de persoonsinstrumenten van Meurs HRM. Het gaat daarbij om inzicht te krijgen in: wie ben je (persoonlijkheid), wat motiveert je (drijfveren) en hoe is je intelligentie (capaciteit). Daarnaast is de kwaliteit van de triagegesprekken beoordeeld met het gevalideerde meetinstrument HaakPlus®, dat Van Campen Consulting heeft ontwikkeld. Verder zijn de triagisten beoordeeld op competenties door hun leidinggevende en door henzelf.

Bron: Van Campen Consulting