Van Rijn, huisartsen en Augeo samen in actie tegen kindermishandeling

0
590

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG en Augeo gaan samenwerken om de signalering en aanpak van kindermishandeling door huisartsen te verbeteren. Er worden betere regionale samenwerkingsafspraken door huisartsen gemaakt en er komen extra trainingsmogelijkheden voor huisartsen. Bovendien wordt door Augeo en de huisartsenorganisaties een digitale alert ontwikkeld die de huisarts waarschuwt om door te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze kinderen veilig zijn. Huisartsen krijgen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals verslavingsproblematiek of partnergeweld.

kindermishandelingVan Rijn: “Kindermishandeling kan gestopt worden als 1 volwassene in de omgeving van het gezin doorheeft wat er aan de hand is en actie onderneemt. De huisarts kan die rol in veel gevallen spelen. Daarom ondersteun ik van harte de initiatieven van de huisartsen en Augeo Foundation om kindermishandeling beter te herkennen en vervolgens sneller en beter te handelen. Zodat mishandeling stopt en er hulp op gang kan komen voor het hele gezin. Voor elk kind dat met deze inspanningen uit een benarde situatie geholpen wordt, is een wereld gewonnen.”

Kindcheck
Met behulp van de digitale alert krijgt de huisarts binnenkort bij risicosituaties van volwassen patiënten een signaal zodat hij naar de veiligheid en het welzijn van de kinderen kan vragen. Het vertrouwen dat huisartsen hebben bij hun patiënten maakt hen een belangrijke gesprekspartner om signalen van kindermishandeling bespreekbaar te maken. En om in gesprek met de ouders te zoeken naar hulp zodat de mishandeling een halt wordt toegeroepen. De alert biedt praktische ondersteuning bij het voeren van een gesprek met de ouders en bij het zoeken naar passende ondersteuning voor het gezin.

Bron: Rijksoverheid