Rol bloedplaatjes bij ernstige bacteriële infecties

bloedplaatjesPromotie Sacha de Stoppelaar: ‘Platelets: versatile effector cells in pneumonia and sepsis’
Bloedplaatjes hebben een duidelijke taak in de afweer tegen ernstige bacteriële infecties. Dit beschrijft De Stoppelaar in haar proefschrift over de rol van bloedplaatjes in de afweer tegen longontsteking en sepsis.

Bloedplaatjes zijn kleine kernloze cellen in de bloedbaan, met name bekend vanwege hun sleutelrol in de bloedstolling. De Stoppelaar ontdekte dat muizen met weinig bloedplaatjes, thrombocytopene muizen, kwetsbaarder zijn voor longontsteking. Deze muizen hebben een hogere bacteriële uitgroei in organen en sterven sneller. Daarnaast zag De Stoppelaar in haar onderzoek dat de bloedplaatjes van deze thrombocytopene muizen bijdragen aan orgaanschade tijdens bloedvergiftiging. Dit illustreert de tweeledige rol van bloedplaatjes- activatie tijdens een ernstige infectie.

De Stoppelaar gebruikte voor haar onderzoek muizen waar de bloedplaatjes uit het bloed gehaald waren. Ook gebruikte ze muizen die behandeld waren met knock out technieken zodat bepaalde receptoren op de bloedplaatjes of de signalerings pathways niet meer werkten. In deze muizen induceerde ze een longontsteking met twee verschillende ziekteverwekkers. De proeven werden ondersteund met in vitro experimenten. In aanvulling op de experimentele studies onderzocht De Stoppelaar in een retrospectief onderzoek bloedplaatjes remmende medicatie bij patiënten met een bloedvergiftiging.
Bron: AMC