Screener Transparant Next en VitalHealth ontvangt Mirro-keurmerk

ICTKwaliteitsverbetering in de GGZ-keten door beslisondersteuning bij doorverwijzing
Transparant Next, een stichting met als doel het ondersteunen van de GGZ in de huisartspraktijk, heeft met haar screener het mirro-keurmerk ontvangen. De screener is onderdeel van Toolbox Next in de Module GGZ van VitalHealth Software. Met dit keurmerk is de screener een ‘geaccepteerd beslissingsondersteunend instrument’. De screener en andere tools uit de toolbox zijn ontwikkeld in samenwerking met psychiaters, psychologen en huisartsen en werkt met gevalideerde vragenlijsten.

Het hierop gebaseerde echelonadvies adviseert of de patiënt het beste kan worden behandeld in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk of bij een psycholoog. De screener is hiermee “een elektronische assistent van de huisartsenpraktijk” die belangrijke aanvullende informatie verzamelt en weegt.

Uniek aan de screener is hoe deze de vijf criteria van HHM operationaliseert. Zo wordt er niet alleen naar de ernst en aard van de psychische klachten gekeken maar ook naar risico(dreiging) en beschermende factoren zoals mentale veerkracht, het beloop en sociale inbedding en steun. Doordat de screener onderdeel is van de Module GGZ biedt het de mogelijkheid voor automatische verwijsbrieven, eHealth-modules en het beveiligd versturen van informatie binnen de GGZ-keten. Op die manier worden de huisarts en POH-GGZ optimaal ondersteund bij doorverwijzing en de behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk.

Individuele beslisondersteuning
Voor het mirro-keurmerk is het van belang dat de screener bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Om die reden is ondersteuning bij verwijzing naar de GGZ erg belangrijk. De Module GGZ ondersteunt dit hele proces met instrumenten voor zowel screening (inclusief echelonadvies), doorverwijzing en eHealth-interventies. De screener biedt hierbij niet alleen een vragenlijst met bijbehorende uitkomsten maar geeft ook een advies aan de POH-GGZ over de geïndiceerde eHealth interventies. Het systeem zet deze modules vervolgens klaar voor de patiënt.

Vergoeding zorgverzekeraar
Het keurmerk is de garantie voor kwaliteit en transparantie. Hierdoor kunnen zorgverleners voldoen aan de criteria die zorgverzekeraars stellen en wordt het gebruik van de Module GGZ vergoed. Inmiddels maken al verschillende huisartsenpraktijken en zorggroepen gebruik van de module.

De toekenning van het mirro-keurmerk is een erkenning van de kwaliteit van de screener van Transparant Next en geeft aan dat deze voldoet aan de landelijke richtlijnen. Het is fijn om op deze manier bevestiging te krijgen dat wij met de ontwikkeling van de toolbox een bijdrage leveren aan een goede beslissingsondersteuning in de GGZ.” aldus Liesbeth van Londen, psychiater en voorzitter RvB van Transparant Next.

Medio 2015 zal het mirro-keurmerk over gaan naar de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Het mirro-keurmerk zal dan de naam ‘Keurmerk Basis GGZ’ gaan dragen.