Steeds meer mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico

procentenBij het afsluiten van de zorgverzekering kozen weer meer verzekerden in 2015 voor een vrijwillig eigen risico. Dit publiceert Vektis in de Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld 2015’.

De groep verzekerden met een vrijwillig eigen risico groeit, maar binnen die groep wordt ook het hoogste vrijwillige eigen risico steeds vaker gekozen. Zo hadden in 2010 ruim 300.000 verzekerden het maximale eigen risico van € 665,-. In 2015 hebben bijna 1,1 miljoen verzekerden het maximale eigen risico, dat inmiddels € 875,- bedraagt.

In 2015 kiest 12% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico, waarvan 69% voor het maximale eigen risico. Zowel het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico als het aantal verzekerden met het maximale eigen risico neemt al jaren toe. Deze toename gaat gelijk op met de verhoging van het verplichte eigen risico. Van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt 50% het eigen risico vol; van de verzekerden met € 100,- vrijwillig eigen risico maakt 30% het volledige eigen risico vol; bij de verzekerden met het maximale eigen risico is dit bijna 10%.

Naast de feiten en cijfers over verplicht en vrijwillig eigen risico, wordt in de nieuwe Zorgthermometer onder andere aandacht besteed aan de marktaandelen van zorgverzekeraars, het aanbod van polissen en de overstapcijfers van verzekerden.

Vektis
De Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld’ is te downloaden via de website van Vektis.

Vektis publiceert volgend jaar rond deze tijd opnieuw het exacte cijfer rondom verzekerdenmobiliteit. Vektis is het informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de hoeveelheid, de kosten en de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland.

Bron: Zorgverzekeraars Nederlnd/Vektis