Roadmap-longonderzoek.nl zet longziekten op de kaart

pneumonie longenMet meer dan zeven miljoen sterfgevallen per jaar vormen de gezamenlijke longziekten de wereldwijde nummer één van dodelijke ziekten. Om aan die even onbekende als ongewenste koppositie een eind te maken, hebben de Nederlandse longonderzoekers de krachten gebundeld. Met een roadmap willen zij de komende jaren de bekendheid van longziekten en –onderzoek vergroten en de ziektelast verkleinen. De bijbehorende website roadmap-longonderzoek.nl werd vandaag gelanceerd op de Longdagen in Utrecht.

Volgens cijfers van de WHO uit 2011 zijn lage luchtweginfecties (3,2 miljoen), COPD (3 miljoen) en longkanker (1,5 miljoen) tezamen verantwoordelijk voor 7,7 miljoen sterfgevallen wereldwijd. Daarmee laten zij zelfs de zogenoemde ischaemische hartziekten achter zich. Sinds 2011 is het aantal longaandoeningen bovendien nog verder toegenomen.

Coalitie van patiënt tot wetenschap
Een brede coalitie van wetenschappers en longartsen wil met de roadmap longaandoeningen te lijf gaan. ‘Een dergelijke brede samenwerking is uniek’, benadrukt een van de initiatiefnemers, de Groningse hoogleraar longziekten professor Dirkje Postma. ‘Geen enkel ander land in Europa en ook geen enkel ander onderzoeksveld heeft met zo’n brede coalitie van patiënt tot wetenschap een toekomstvisie opgesteld.’

Een roadmap vormt een brede visie op de toekomst van een onderzoeksgebied, gebaseerd op de collectieve kennis en verbeeldingskracht van de belangrijkste spelers in het veld die verandering kunnen brengen op dat gebied.”

Galvin, Science 1998

 Zes doelen
De initiatiefnemers hebben zes doelen voor ogen met deze roadmap, doelen die door multidisciplinaire werkgroepen worden gerealiseerd. De eerste is het vergroten van de bekendheid van de ernst van longaandoeningen en ook van de kracht van het onderzoek (1). ‘Nederlands longonderzoek is traditioneel sterk’, benadrukt Postma. ‘Het belang van onderzoek bij preventie en bestrijding van longziekten wordt helaas nog onderschat. Daar willen wij gezamenlijk verandering in brengen.’

Training en kruisbestuiving in nationaal onderzoeksprogramma
Om zowel fundamenteel als toegepast longonderzoek te verbeteren is in de roadmap een trainingsprogramma (2) voor jonge onderzoekers opgenomen. Daarnaast wordt nadrukkelijk (3) samenwerking gezocht met andere wetenschapsgebieden, om zo een kruisbestuiving te genereren tussen excellerende wetenschappers. Zo past het ook naadloos bij de geplande Nationale Wetenschapsagenda. Het onderzoek moet verder in een nationaal programma (4) worden gecoördineerd, zo stellen de initiatiefnemers.
Binnen dit nationale onderzoeksprogramma komt speciale aandacht voor innovatief onderzoek (5). Verder zal er gewerkt worden aan de opzet van een biobank (6), waar weefsels en cellen van verschillende typen patiënten, gecombineerd met klinische gegevens toegankelijk zijn voor onderzoek ten behoeve van op de persoon afgestemde behandeling.

‘Uiteindelijke zullen we na drie jaar de activiteiten binnen de roadmap evalueren’, zegt Postma, ‘waarbij we nieuwe kansen en uitdagingen voor het longonderzoek gaan bepalen. Het ultieme doel blijft de preventie en de optimale behandeling van longziekten.’

De roadmap is een initiatief van het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband, NRS, in samenwerking met onder meer de European Respiratory Society (ERS), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG), de kinderlongartsen vereniging, het Longfonds en de Long Alliantie Nederland (LAN)