Samenwerking tussen Roessingh en Revalidatie Friesland voor kinderen met een dwarslaesie

Array

Roessingh en Revalidatie Friesland gaan hun expertise en behandelcapaciteit rond de revalidatie van kinderen en jongeren met een dwarslaesie in Noordoost-Nederland uitwisselen. Hiertoe hebben de organisaties onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend en hebben de behandelteams vandaag met elkaar kennisgemaakt.

In het behandelkader en de zorgstandaard dwarslaesie staat vermeld dat iedereen met een recente dwarslaesie eerst in een gespecialiseerd behandelcentrum moet worden opgenomen. Roessingh heeft een gespecialiseerde dwarslaesie afdeling en een kinderafdeling onder één dak. Door de samenwerkingsovereenkomst maken de organisaties het mogelijk om kinderen en jongeren wonend in het noordoosten van Nederland met een recente complete of incomplete dwarslaesie naar Roessingh te verwijzen voor de eerste fase van de klinische revalidatie.

20150324115047-_DSC2191Hierdoor wordt een uitstekende kwaliteit van zorg en een optimale samenwerking in de keten voor deze doelgroep bewerkstelligd. Door opname in een gespecialiseerd behandelcentrum, waar een pedagogisch klimaat kinderkliniek en een expertise team dwarslaesie voor handen is, het delen van know how en een gerichte terugplaatsing naar Beetsterzwaag, is er op ieder moment de beste zorg voor handen.

De duur van de revalidatiefase is afhankelijk van het totale beeld. Waar mogelijk wordt de patiënt na zes tot acht weken overgeplaatst naar de kinderafdeling van Revalidatie Friesland voor verdere behandeling. Bij overdracht van patiënten van Roessingh naar Revalidatie Friesland zullen de behandelaspecten per patiënt worden overgedragen. Bij alle cliënten die worden overgedragen naar Revalidatie Friesland, wordt beoogd dat een verpleegkundige en een kinderfysiotherapeut van Revalidatie Friesland naar Roessingh komen voor een “warme” overdracht.

Roessingh heeft reeds samenwerkingsafspraken met Beatrixoord (Haren) en de Vogellanden (Zwolle) in het verlengde van de ketengedachte op het gebied van dwarslaesiezorg. Samenwerking tussen de organisaties zal de bestaande netwerken uit de eigen regio met elkaar verbinden en de dwarslaesiezorg in Noordoost-Nederland kwalitatief op een nog hoger niveau brengen.

Over Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.
Meer info op: www.revalidatie-friesland.nl. 

Over Roessingh
Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken. Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten bijeen zijn gebracht. Meer informatie staat op de website: www.roessingh.nl.

Bron: Roessingh

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen