Versterking arbeidspositie chronisch zieken

Nieuwe Denkhulp stelt werknemer met chronische aandoening in staat goed geïnformeerde keuzes te maken
Patiëntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland  lanceren op de Dag van de Arbeid de Denkhulp Werk en Chronisch ziek. Het aantal chronisch zieken in Nederland wordt geschat op meer dan 5 miljoen. Chronisch ziek zijn heeft niet alleen invloed op de kwaliteit van leven, maar ook op de arbeidsparticipatie en de inkomenspositie van mensen. Het ontbreekt deze groep aan kennis  over hun rechten en plichten en de financiële gevolgen van ziekte en ontslag.

Werkbehoud voor  mensen met een chronische aandoening zoals kanker en hiv, is zowel om financiële als om sociaal-maatschappelijke redenen belangrijk. Werken vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Toch heeft slechts 34% van de chronisch zieken een betaalde baan, tegenover 66% van  de Nederlandse beroepsbevolking. ‘We moeten in Nederland niet willen dat iemand ontslagen kan worden om een aandoening. Daar hoort bij dat iedereen kennis heeft  van de rechten, plichten en mogelijkheden die er zijn. Samen met de Hiv Vereniging Nederland biedt Levenmetkanker informatie  over deze ingewikkelde materie en ervaringsdeskundigheid vanuit patiënten perspectief’, aldus Laurence Maes, manager belangenbehartiging bij Levenmetkanker.

Factsheet_chronisch_ziek_en_werk_01052015_00001
klik om te vergroten

Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland krijgen veel vragen van werkenden over de inkomensgevolgen van hun diagnose. Wetgeving is vaak abstract. Een klacht indienen lijkt simpel, maar wat zijn de gevolgen als iemand na een klacht een bezwaar indient, bijvoorbeeld bij het UWV? Chronisch zieken krijgen moeilijk overzicht van de voor hem of haar relevante wet- en regelgeving.

Denkhulp Werk en Chronisch ziek
De Denkhulp Werk en Chronisch ziek, die in samenwerking met De Argumentenfabriek werd gemaakt, biedt onafhankelijke informatie over de rechten, plichten en mogelijke keuzes van mensen met een chronische aandoening die in loondienst werken en zich (langdurig) ziek melden. Ook geeft de denkhulp inzicht in de gevolgen van diverse scenario’s voor het inkomen. Met deze informatie is de werknemer – in het contact met bijvoorbeeld de werkgever of bedrijfsarts – beter in staat goed geïnformeerde keuzes te maken. Pieter Brokx, directeur van Hiv Vereniging Nederland: ‘De Denkhulp draagt bij aan de eigen regie van  de werknemer met een chronische aandoening om zijn of haar kans op werkbehoud- en hervatting te vergroten’.

De Denkhulp is een webapp met stappen die makkelijk kunnen worden doorlopen. Het beantwoordt vragen die mensen kunnen hebben over hun functie, arbeidsvoorwaarden, privacy, re-integratie en uitkering. Ga naar: http://denkhulpwerkenchronischziek.nl/ en lees alles over werken en chronisch ziek zijn.

Factsheets hiv in Nederland.

Factsheet kanker en werk

 

Vorig artikelLagerhuisdebat over biosimilars
Volgend artikelForensische radiologie nu ook in Meander Medisch Centrum
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.