Samenwerkende jeugdinspecties publiceren Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Array

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd. Het toezichtkader waarmee de samenwerkende jeugdinspecties* volgens de Jeugdwet toezicht houden op de kwaliteit in algemene zin.

Sinds 1 januari 2015 worden verschillende verantwoordelijkheden bij gemeenten samengebracht. Dit creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit en met een integrale aanpak. jeugdHet biedt tevens een uitdaging voor gemeenten om een goede afstemming en samenwerking te organiseren tussen de voorzieningen die zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bieden. Aangezien hier verschillende organisaties uit verschillende domeinen een rol spelen is ook een integrale benadering van toezicht gewenst.

Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd vormt de basis voor dit integrale toezicht, waarbij de samenwerkende jeugdinspecties erop toezien dat alle jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben in beeld zijn en ook passende zorg en ondersteuning krijgen. Veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aspect.

Website Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Ontwikkeling
Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd is ontwikkeld op basis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, de nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs. Andere bronnen vormden wet- en regelgeving en waarderingskaders op de terreinen van de vijf jeugdinspecties. Het toezichtkader is voorgelegd aan deskundigen van departementen en gemeenten en vervolgens in verschillende pilots in de praktijk getoetst.

Stimuleren tot verbetering
Met de publicatie van het toezichtkader willen de inspecties bijdragen aan de transparantie van hun werkzaamheden. Zowel gemeenten als betrokken organisaties kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van integrale hulp aan jeugdigen en gezinnen worden gehanteerd.
Het toezichtkader is vooral bedoeld om onderzochte partijen te stimuleren zichzelf te verbeteren. Niettemin kan in geval van geconstateerde tekortkomingen een sectorale inspectie nader onderzoek doen naar de naleving van wettelijke eisen.

Toezicht naleving wettelijke vereisten
Naast het stelseltoezicht onderscheidt de Jeugdwet ook het toezicht op de naleving van wettelijke vereisten. Voor dit toezicht hebben de vijf inspecties eveneens toetsingskaders ontwikkeld op basis van wet- en regelgeving, zoals het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ) van de Inspectie Jeugdzorg en het toezichtkader Passend Onderwijs van de Onderwijsinspectie.

De samenwerkende jeugdinspecties bestaan uit: Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen