Meer inzicht in ingenieus systeem waardoor hersentumor kan groeien

hersentumorPromotie Michiel Wagemakers: Angiogenesis and angiopoteins in human gliomas
De ‘angiogenetic switch’, het op gang komen van het complexe proces waarin hersentumoren nieuwe bloedvaten weten te ontwikkelen om te overleven en groeien, is volgens neurochirurg Michiel Wagemakers nauw verbonden met het Angiopoietine-Tie2 systeem. Wagemakers onderzocht de rol van dit groeifactorsysteem in snel groeiende (‘hooggradige’) hersentumoren. De bevindingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van medicijnen tegen dit type hersentumoren.

Hooggradige hersentumoren zijn moeilijk te behandelen, niet alleen omdat medicijnen de bloed-hersenbarrière moeten oversteken maar ook omdat deze tumoren nieuwe bloedvaatjes kunnen vormen om zichzelf van bloed te voorzien. Dat proces heet angiogenese, en de mate waarin tumoren angiogene activiteit vertonen hangt nauw samen met tumorgroei en overleving. Bij dit complexe proces zijn meerdere typen cellen en groeifactoren betrokken.

Wagemakers onderzocht één van zulke groeifactorsystemen, het Angiopoietine-Tie2 systeem. Hij bestudeerde onder andere hoe deze groeifactor verdeeld is binnen de menselijke hersentumor, en welke rol de groeifactor speelt binnen twee verschillende soorten tumoren of gliomen. Op basis van deze deelstudies, en op basis van een studie binnen een muismodel met hersentumorgroei, concludeert hij dat dit specifieke groeifactorsysteem nauw betrokken is bij de snelle groei van hooggradige hersentumoren. Dat maakt het Angiopoietine-Tie2 systeem volgens hem geschikt als mogelijk therapeutisch doelwit in de behandeling van hersentumoren. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen moet de exacte rol van dit systeem volgens hem nog duidelijker in kaart gebracht worden.

Curriculum Vitae
Michiel Wagemakers (1970) studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek binnen twee afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen: Pathologie en Medische Biologie, en Neurochirurgie. Wagemakers werkt als neurochirurg in het UMCG. De titel van zijn proefschrift is: “Angiogenesis and angiopoteins in human gliomas”.

 Bron: UMCG