Afgeslankt ADRZ maakt een nieuwe start

Admiraal-De-Ruyter-ZiekenhuisHet Admiraal De Ruyter Ziekenhuis neemt een aantal ingrijpende maatregelen om de financiële huishouding blijvend op orde te brengen. Volgens Claudia Brandenburg, lid van de Raad van Bestuur, komt het erop neer dat het ziekenhuis een nieuwe start maakt. Door met minder medewerkers efficiënter te werken en de kosten per direct fors te drukken, verwacht het ziekenhuis financieel gezond te worden en te blijven, terwijl dezelfde zorg kan worden geleverd.

Claudia Brandenburg: “Alles wat we doen, staat in het teken van een financieel gezond ADRZ. Alleen als we de financiële huishouding op orde hebben, kunnen we de ziekenhuiszorg in Zeeland garanderen en zijn we een geschikte gesprekspartner voor financiers. De verzekeraars hebben er vertrouwen in, want we hebben recent afspraken kunnen maken over financiële ondersteuning.”

De noodzaak om maatregelen te nemen, is toegenomen nu duidelijk is dat het jaar 2014 met een negatief resultaat van acht tot tien miljoen euro zal worden afgesloten. Over enkele weken worden de definitieve jaarrekening en het Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Het resultaat is negatief beïnvloed door incidentele kosten. Ook in 2014 zijn behandelingen uitgevoerd ter waarde van enkele miljoenen die niet door de verzekeraars zijn vergoed. Voor het jaar 2015 zijn daarover nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Daarnaast liepen in 2014 de inkomsten terug en bleven diverse kosten onverminderd hoog.

Het ADRZ is optimistisch gestemd over het nu lopende, urgente interne programma ‘ADRZ Financieel gezond’, dat nog dit jaar een besparing van 10 miljoen euro zal realiseren en moet leiden tot een positief resultaat voor 2015. De voornaamste maatregel is het schrappen van 100 van de 1600 banen. De meeste hiervan komen te vervallen door een reorganisatie van de poliklinieken die 1 juli 2015 ingaat. Werkprocessen worden aangepast, zodat medewerkers op meerdere poli’s kunnen ondersteunen. Het ADRZ streeft ernaar deze operatie zonder gedwongen ontslagen uit te voeren.

Daarnaast verlaagt het ADRZ de facilitaire kosten en worden dure medicijnen die niet volledig door de verzekeraars worden vergoed zoveel mogelijk vervangen door betaalbare, goede alternatieven. Om meer patiënten aan zich te kunnen binden, brengt het ADRZ de wachtlijsten terug tot het minimale en komt er een centrale afsprakenplanning. De samenwerking met ZorgSaam wordt verder geïntensiveerd. Het Erasmus MC heeft aangegeven bereid te zijn te investeren in een toekomstbestendig ziekenhuis.

Dankzij de maatregelen, die in nauw overleg met de medisch specialisten tot stand zijn gekomen, kan de investering in medische apparatuur, via de tienjarige overeenkomst met Siemens, doorgang vinden en kan het ADRZ verder werken aan het elektronisch patiëntendossier EPIC. Dat systeem zorgt er ook voor dat de banden met de huisartsen verder kunnen worden aangehaald, omdat deze digitaal inzage krijgen in patiëntgegevens.