Behandeling hartritmestoornis op maat

hartritmePromotie Annalisa Milano: ‘Understanding cardiac electrical phenotypes in the genomic era’.
Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten in de erfelijke factoren die een rol spelen bij hartritmestoornissen en hart-elektrische fenotypes (ECG-parameters). Milano schetst de mogelijkheden van veelbelovende nieuwe technische ontwikkelingen die het onderzoek naar de erfelijke factoren van hartritmestoornissen zullen vergemakkelijken in de (nabije) toekomst.

De opkomst van betaalbare technieken om het hele menselijke genoom in kaart te brengen, houdt in dat van patie?nten niet meer alleen geselecteerde varianten, geselecteerde genen, DNA-regio’s of alle coderende genen worden bekeken, maar hun hele genoom. In het kader van studies in muizen om erfelijke factoren op te sporen, is de ontwikkeling van nieuwe populaties van muizenlijnen die zeer diverse erfelijke eigenschappen bevatten, een belangrijke bron voor toekomstig onderzoek naar erfelijke factoren van ECG-parameters.

De toenemende kennis van en inzicht in de erfelijke basis van (hart)ziekten brengt de belofte met zich mee dat deze kennis uiteindelijk leidt tot gepersonaliseerde zorg: op de erfelijke factoren van een patie?nt toegesneden therapiee?n.

Bron: AMC