Boete NZa voor ggz-instelling More

fraudeDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een boete van 115.000 euro op aan de ggz-instelling Stichting More en aan de voormalig bestuurder van die instelling. De NZa geeft de boete, omdat More van 2010 tot 2012 op verschillende punten de fout in ging. Zo declareerde zij zorg die niet geleverd was, was de administratie niet op orde en hield de instelling door de NZa gevorderde informatie bewust achter.

Aangezien de ggz-instelling Stichting More inmiddels is opgeheven, legt de NZa de boete ook op aan de voormalig bestuurder omdat die feitelijk de leiding had over de instelling. In de jaren dat de overtredingen werden gepleegd nam zij de beslissingen over de bedrijfsvoering.

De NZa nam in september 2012 de administratie van Stichting More in beslag na een tip van een verzekeraar dat de instelling zorg declareerde die niet geleverd was. Uit het onderzoek blijkt dat More onterecht zorg declareerde.
Zo werd voor iemand een behandeling wegens angst en depressie in rekening gebracht, terwijl de cliënt in de praktijk pedagogische begeleiding kreeg. Die begeleiding valt niet onder de ggz-zorg en mag niet als zodanig worden gedeclareerd.
Ook diende Stichting More veel te hoge rekeningen in voor kortdurende behandelingen. Daarnaast waren veel patiëntendossiers onvolledig. Behandelaars hielden de tijd die zij aan patiënten besteedden niet goed bij, er ontbraken verwijsbrieven, behandelplannen en verslagen in de patiëntendossiers. De administratie was niet op orde.

Correct declareren is één van de speerpunten in het toezicht van de NZa. Zorgaanbieders mogen geen zorg declareren die niet is geleverd. Ook moeten zij een goede administratie voeren, waaruit blijkt welke diagnose is gesteld en voor welke behandeling gekozen is. Zorgverzekeraars moeten de declaraties controleren. Niet opgespoorde onterechte declaraties worden uiteindelijk door de consument betaald in de vorm van hogere premies voor de zorgverzekering.

Bton: NZa