Verscherpt toezicht op KEM kliniek verlengd

0
289

verscherpt-toezicht-200x200De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de KEM kliniek verlengd met zes maanden. Op 5 november 2014 stelde de inspectie verscherpt toezicht in op de KEM kliniek. In de afgelopen periode heeft de instelling niet voldaan aan de voorwaarden voor het opheffen van het verscherpt toezicht.

Afgelopen maanden bracht de inspectie aan de KEM Kliniek onaangekondigde bezoeken om te voortgang te toetsen. Tijdens deze bezoeken constateerde de inspectie dat de tekortkomingen ten aanzien van de operatiekamer, infectiepreventiegedrag, laserveiligheid en governance nog steeds bestaan.

Er loopt naast het verscherpt toezicht ook een bevel bij de KEM kliniek. Dit bevel houdt in dat de KEM kliniek bepaalde operaties niet mag verrichten waar een OK klasse 1 of laserveiligheid voor nodig is totdat er, naar het oordeel van de inspectie, sprake is van verantwoorde zorg. Omdat de KEM kliniek zich niet transparant en toetsbaar heeft opgesteld heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat de KEM kliniek proactief de verbetermaatregelen op korte termijn kan doorvoeren.