Piet-Hein Buiting benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur JBZ

Met ingang van 1 september a.s. is H.P.J. (Piet-Hein) Buiting (53) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
’s-Hertogenbosch. Hiermee volgt hij Willy Spaan op die per 1 mei voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum is geworden. De functie van voorzitter van de Raad van Bestuur werd sindsdien tijdelijk waargenomen door Peter Langenbach, die lid van de Raad van Bestuur van het JBZ was en blijft. Met de komst van Piet-Hein Buiting is de tweehoofdige Raad van Bestuur van het JBZ weer volledig.

20150602 Piet-Hein Buiting - voorzitter RvB JBZ‘Een hele eer om te gaan werken voor dit prachtige nieuwe ziekenhuis, zegt Piet-Hein Buiting. ‘Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren een uitstekende positie opgebouwd, met name op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Een goede uitgangspositie voor de komende periode, waar er snelle ontwikkelingen zullen zijn in de zorg. Technologische innovaties, zoals e-health en gen-technologie zullen nieuwe mogelijkheden voor patiënten bieden. Zij zullen meer op hun persoonlijke situatie toegesneden behandelingen kunnen krijgen en veel meer regie over hun eigen zorg kunnen nemen. Zaak om als ziekenhuis samen met patiënten en andere zorgverleners, zoals de huisartsen, hier vorm aan te geven.’

Piet-Hein Buiting studeerde geneeskunde, geschiedenis en bedrijfskunde en heeft ruime ervaring in de ziekenhuiswereld en zorgsector. De afgelopen twintig jaar was hij bestuurder van verschillende ziekenhuizen en werkt momenteel als interim bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Buiting startte zijn carrière als arts maar richtte zijn aandacht al vrij snel op de bestuurlijke kant van de ziekenhuiszorg, onder meer als staflid Patiëntenzorg bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Hij heeft in het verleden deelgenomen aan diverse onderzoeksprojecten, onder andere voor de Onderzoeksraad van de Veiligheid en de Europese Unie. Hij is lid geweest van meerdere landelijke commissies, onder meer op het gebied van verpleegkundige beroepsontwikkeling, veiligheid en opleidingen. Daarnaast is Buiting al jarenlang zelf actief als opleider, onder meer als kerndocent bij het Centrum voor Zorgbestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), ten behoeve van MBA-Health, Topclass en Masterclass met als aandachtsgebieden internationalisering, strategie, verandermanagement, kwaliteit en veiligheid. Ook leidt hij, vanuit Tranzo (Tilburg University) en vanuit de Academie voor Medisch Specialisten, leergangen voor bestuurders en medisch specialisten in de zorg.

‘We zijn blij dat we voor deze rol van voorzitter van de Raad van Bestuur een in de ziekenhuissector ervaren persoon als Piet-Hein Buiting hebben kunnen benoemen. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kennis en ervaring ons ziekenhuis nog verder kan helpen ontwikkelen. Met zijn persoonlijkheid, die zich kenmerkt als faciliterend, inspirerend en gericht op samenwerken, kan hij de gewenste rol van bruggenbouwer naar alle stakeholders prima invullen’, geeft Peter Beckers, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, als toelichting op de keuze voor Piet-Hein Buiting. ‘De Raad van Toezicht heeft ook alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Peter Langenbach, de zittende bestuurder. Om in wielertermen te spreken: wij verwachten dat ze samen hoge toppen zullen beklimmen.’

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Recente artikelen