Belang van preventie van leeftijds-gerelateerde aandoeningen focus van internationaal symposium in Amsterdam

0
689

Vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld bijeen tijdens openingssymposium van Janssen Prevention Center
Tijdens een symposium in Amsterdam gisteren benadrukten vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld het belang van preventie van de groeiende epidemieen van leeftijds-gerelateerde aandoeningen. In hun presentaties gingen zij in op chronische ziektes die steeds vaker voorkomen naarmate mensen langer leven, zoals de ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekten, kanker en auto-immuun ziektes. Er waren circa 250 deelnemers bij dit internationale symposium in het EYE Film Instituut te Amsterdam, georganiseerd door het Janssen Prevention Center, een wereldwijd opererende onderzoeksgroep met haar hoofdkwartier in Leiden. Dit onderzoekscentrum is recent opgericht door Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson, met als doel doorbraken te realiseren op het gebied van ziekte-preventie.

JPC Symposium“Naarmate de levensverwachting toeneemt, zien we een explosieve groei van het aantal mensen met leeftijds-gerelateerde chronische aandoeningen. De persoonlijke en socio-economische kosten van deze opkomende epidemiee?n zijn gigantisch en alleen een totaal nieuwe benadering van preventie kan deze epidemiee?n stoppen,” zei Jaap Goudsmit, Global Head van het Janssen Prevention Center, en tevens Professor of Vaccinology and Immunoprophylaxis van het Academisch Medisch Centrum (AMC) bij de Universiteit van Amsterdam.

Het openingssymposium van het Janssen Prevention Center bracht vandaag geavanceerde wetenschap en toekomstgericht denken bij elkaar, in een programma met een focus op de biologie van veroudering en van aandoeningen die gerelateerd zijn aan het ouder worden. Resultaten uit zulk onderzoek vormen het begin van nieuwe benaderingen van ziekte-preventie. Vooraanstaande onderzoekers uit diverse academische velden gaven de wetenschappelijke presentaties.

Jonathan Silvertown, een evolutie-ecoloog en veelgeprezen publicist in het populairwetenschappelijke domein, legde uit waarom we ouder worden en waarom sommige soorten langer leven dan andere. Steve Horvath, uitvinder van de ‘epi-genetische klok’, onthulde dat verschillende delen van het menselijk lichaam met verschillende snelheden verouderen. Christian Ba?r, senior lid van het onderzoeksteam van Maria Blasco, Europa’s belangrijkste expert op het gebied van telomeren (delen van het chromosoom met een sleutelrol bij veroudering), presenteerde veelbelovende uitkomsten van preklinisch onderzoek. Epidemioloog Albert Hofman legde uit waarom cohort studies onder de bevolking belangrijk zijn om de opkomende epidemiee?n van leeftijds-gerelateerde ziektes beter te kunnen begrijpen. Colin Masters, een wereld-autoriteit op het gebied van de ziekte van Alzheimer, toonde bewijs dat deze ernstige aandoening zich al ontwikkelt in een periode van 30 jaar voordat de eerste symptomen bij iemand optreden.

Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, en William Hait, Global Head van Janssen R&D, benadrukten dat Johnson & Johnson graag een voortrekkersrol wil spelen bij onderzoek naar ziektepreventie en ziekte-interceptie, om grote medische problemen aan te pakken.

Jaap Goudsmit sloot het symposium af door het ideaalbeeld te schetsen van een wereld waar mensen hun hele leven lang gezond en vitaal blijven, en legde uit hoe het Janssen Prevention Center hieraan wil werken. Deze aanpak vergt ondermeer grote cohort-studies om voorspellende biomarkers van gezondheid en ziekte te identificeren. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op tot dusverre verborgen krachten in het immuunsysteem om ziektes te slim af te zijn.

Het Janssen Prevention Center is officieel van start gegaan op 1 januari 2015, en omvat momenteel 120 wetenschappers en ondersteunende teams in Leiden, de Verenigde Staten (La Jolla, California) en het Verenigd Koninkrijk (London). Qua doel en omvang is dit nieuwe initiatief ongekend in de internationale farmaceutische wereld.

Over het Janssen Prevention Center
Het Janssen Prevention Center (JPC) is een wereldwijd opererend onderzoeksgroep, recent opgericht door Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson, dat als doel heeft het identificeren van innovatieve farmaceutische benaderingen op het gebied van ziektepreventie. JPC richt zich op het voorkomen van niet-overdraagbare aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekten, kanker en auto-immuunziekten. Deze aandoeningen hebben in toenemende mate invloed op de ouder wordende bevolking en belasten steeds meer de gezondheidssystemen over de hele wereld. Preventie van deze leeftijdsgerelateerde chronische aandoeningen is een cruciale factor in het bereiken van een gezondere toekomst. Voor meer informatie: janssenprevention.com.

Bron: Janssen