Patiënt verkiest huisarts, maar vindt specialist deskundiger

Array

huisartsPatiënten gaan voor een kleine ingreep liever naar de huisarts dan naar de specialist in het ziekenhuis. De huisarts is bekender, zit dichterbij en heeft minder wachttijd. Bovendien valt een behandeling door de huisarts niet onder het eigen risico van de zorgverzekering en de specialist wel.

Maar de huisarts kan niet achterover leunen. Er is nog veel werk te doen. Patiënten denken dat de specialist ook voor kleine ingrepen deskundiger is dan de huisarts. Het is aan de huisartsen om te laten zien dat een deel van de handelingen die de specialist nu doet, evengoed door hen kan worden gedaan.

Huisarts vertrouwder
Dat blijkt uit een meldactie van Patiëntenfederatie NPCF. Bijna tienduizend mensen vulden een vragenlijst in. Als een patiënt voor een behandeling kan kiezen tussen huisarts of specialist kijkt hij vooral naar deskundigheid, bereikbaarheid en wachttijd. Maar ook het vertrouwen dat de patiënt heeft in een zorgaanbieder speelt een rol. “De huisarts is veel makkelijker bereikbaar en ook laagdrempeliger. Aan de huisarts durf ik eerder vragen te stellen en de huisarts kent mij beter en langer”, aldus een deelnemer aan de meldactie.

Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF: “Je ziet aan de resultaten van deze meldactie dat mensen vooral kiezen op basis van bekendheid. Patiënten willen dat behandelaars overleggen met elkaar, zodat als een doorverwijzing nodig is, dat ook goed is geregeld. Daar is voor huisarts en specialist nog wel wat werk te doen.”

Dicht bij huis
Het onderzoek is van belang omdat het ministerie van VWS met zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft afgesproken dat zorg zoveel mogelijk dicht bij huis wordt geleverd. Bij de huisarts als het kan, bij de specialist als het nodig is. In de praktijk betekent dit dat een deel van de zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geboden over kan gaan naar de huisarts.

Patiënten vinden dat niet erg. Een patiënten die kan kiezen waar een eenvoudig onderzoek of kleine ingreep plaats heeft, gaat liever naar de huisarts dan de specialist. Bij de specialist gaat het vooral om deskundigheid, terwijl bij de huisarts de praktische zaken en serviceaspecten zwaarder wegen.

Bij chronisch zieken hangt het sterk af van de aandoening. Mensen met kanker gaan liever naar de specialist in het ziekenhuis, patiënten met diabetes kiezen vaker voor de huisarts of praktijkverpleegkundige.

Verandering
Patiënten die van dokter veranderen zijn doorgaans tevreden over die verandering. De zorg wordt beter, zeggen ze. De deelnemers van het onderzoek geven de huisarts een 7,8. De specialist in het ziekenhuis krijgt een 8.

De huisarts moet nog wel aan zijn zichtbaarheid werken. Hoe vaak zet hij een spiraaltje? Kan hij moedervlekken wegbranden? Die deskundigheid is er vaak wel, maar hij moet dat vooral ook aan de patiënt laten zien. Want de patiënt denkt dat de specialist altijd deskundiger is terwijl de huisarts een aantal handelingen net zo goed kan doen. En misschien ook wel net zo vaak doet. Maar dat weet de patiënt niet.

Ongeacht dat hogere cijfer voor de specialist kiezen mensen in zijn algemeenheid liever voor de huisarts. Zes op elke tien mensen die de afgelopen twee jaar bij huisarts of ziekenhuis waren voor controle, behandeling of een kleine ingreep verkiezen de huisarts boven het ziekenhuis of hebben geen voorkeur. Een op elke vier gaat liever naar het ziekenhuis.

> Lees hier de rapportage van de vragenlijst Zorg in het ziekenhuis of bij de huisarts

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen