Gezondheidsfondsen: invloed tabaksindustrie op beleid moet stoppen

rookvrijDe Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij!, hebben onderzoek laten doen naar de uitvoering van artikel 5.3 uit het Kaderverdrag Tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005. Dit artikel stelt dat het volksgezondheidsbeleid moet worden beschermd tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindustrie. In de aanbevelingen van het onderzoeks- en adviesrapport staat onder andere dat de Nederlandse overheid geen enkel contact meer met de tabaksindustrie zou moeten hebben, tenzij het gaat over technische uitvoeringskwesties van beleid. Daarbij is het belangrijk dat er volledige openbaarheid en transparantie is over deze contacten. Dit is nodig om als Nederlandse overheid te voldoen aan het wetsartikel.

Overhandigd aan VWS
Een onderzoeks- en adviesrapport met deze aanbevelingen is door Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij!, gericht aan VWS-staatssecretaris Van Rijn namens de Rijksoverheid. De overhandiging vond op 12 juni plaats door Hartstichting-directeur Floris Italianer, namens alle leden van de Alliantie Nederland Rookvrij! De drie fondsen ondersteunen de aanbevelingen uit het rapport en vertrouwen er op dat ze worden overgenomen door de Nederlandse overheid.

Effectieve maatregelen voor tabaksontmoediging
Tien jaar geleden keurde Nederland het WHO Kaderverdrag Tabaksontmoediging (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) goed. Het verdrag bevat bewezen effectieve maatregelen voor tabaksontmoediging, waaronder artikel 5.3 over ongewenste beïnvloeding door de tabaksindustrie van het overheidsbeleid. Hoewel de Nederlandse regering zegt te voldoen aan de eisen uit het artikel, ontstond in de beeldvorming de indruk dat de tabaksindustrie ruimte krijgt om invloed uit te oefenen op het tabaksbeleid.

Rookvrij opgroeien
Op 23 april stuurde staatssecretaris Van Rijn nog een brief aan de Tweede Kamer over tabaksontmoediging waarin hij ambitie toont door middel van een effectief tabaksontmoedigingsbeleid een samenleving te bereiken waarin jongeren rookvrij kunnen opgroeien. Volgens de fondsen past hierin geen enkele beïnvloeding door de industrie. Daarom zou het goed zijn als de staatssecretaris de aanbevelingen van het onderzoeks- en adviesrapport van OGG overneemt.