Meten van functionele remissie

0
676

ROM
Manuel Morrens waarschuwt de Vlaamse ggz om niet te snel routine outcome monitoring (ROM) in te voeren. De ervaringen in Nederland leren dat het gebruik van ROM snel kan ontsporen.

Meten van functionele remissie
Durk Wiersma en collega’s onderzochten een nieuwe vragenlijst om het herstel van het sociaal-maatschappelijk functioneren (functionele remissie) vast te stellen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De vragen betreffen de domeinen: wonen en zelfzorg; arbeid, opleiding, dagbesteding en sociale contacten. De vragenlijst voldeed goed op enkele psychometrische eigenschappen en lijkt daarmee een aanvulling voor de klinische praktijk en als onderdeel van de ROM.

brein hersen hoofd neuroAngststoornissen tijdens zwangerschap en na de bevalling
Mariska van der Veldt en andere onderzoekers stelden vast dat angststoornissen meer voorkomen tijdens de zwangerschap en na de bevalling en een negatief effect hebben op het kind. Een angststoornis verhoogt weer de kans op een stemmingsstoornis. Diagnostiek en behandeling zijn geboden.

Opleiding
In een opiniestuk plaatsen Paul Naarding en twee andere opleiders kritische kanttekeningen bij de interne aantekening die verworven kan worden in de opleiding tot psychiater voor het aandachtsgebied kinder- en jeugd-, ouderen- dan wel volwassenenpsychiatrie. De uitvoering genereert veel bureaucratische rompslomp. Maar belangrijker is dat het algemene deel van de opleiding in hun ogen te kort is geworden om voldoende competenties te verwerven.

Lees dit en meer in het juninummer van Tijdschrift voor Psychiatrie: