Rookbeleid GGZ: Van samen roken naar samen stoppen

Array

Ontwikkel een algemeen geldend rookbeleid voor de GGZ-sector. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Rookbeleid in de GGZ: een verkenning van beleid en praktijk tijdens verblijf in geïntegreerde GGZ-instellingen, verslavingszorginstellingen en RIBW’s’ van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging dat vandaag wordt aangeboden aan Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS. Hoewel roken één van de belangrijkste oorzaken is van vroegtijdige sterfte en  cliënten er wel voor open staan, is er weinig aandacht voor stoppen met roken in de sector.

roken-200x200Dat er in de algemene bevolking steeds minder rokers zijn en in de GGZ verhoudingsgewijs steeds meer, is een extra reden om stoppen met roken meer onderdeel te maken van het zorgbeleid, vinden de onderzoekers.

Zo rookt 60 procent van mensen met schizofrenie, terwijl de algemene bevolking rond de 20 procent dagelijkse rokers telt. Daar komt nog bij dat de werking van veel voorgeschreven medicijnen  negatief beïnvloed wordt door het roken.

Redenen waarom het stoppen met roken niet wordt besproken, is dat het roken wordt  vergoelijkt (“Moeten we hen dit ook nog afnemen?”) en het gezamenlijk roken van medewerkers met hun cliënten door hen soms als ondersteunend in het contact wordt gezien. Stopondersteuning heeft bij de meeste instellingen dan ook weinig prioriteit. Veel instellingen voeren wel een rookbeleid, maar de inhoud varieert sterk tussen de instellingen, er is geen centrale regie op het rookbeleid in de GGZ.

Achtergronden onderzoek
Voor het onderzoek naar rookbeleid in de GGZ zijn ruim 600 medewerkers van 61 instellingen ondervraagd. Bijna de helft van de onderzochte zorgverleners in de GGZ heeft nog nooit cliënten ondersteund met stoppen met roken. Tegelijkertijd geeft 73% van de ondervraagde medewerkers aan het bieden van deze ondersteuning wel belangrijk te vinden.

Een tweede aanbeveling is dan ook, om de kennis en vaardigheden van medewerkers rond (stoppen met) roken te verhogen. Maar ook cliënten actief voorlichten, de bekendheid van beschikbare interventies vergroten en de effectiviteit beter onderbouwen zouden bij kunnen dragen aan minder rokers in de ggz. ‘Van samen roken naar samen stoppen’ zou daarbij het motto kunnen zijn.

 

Het volledige rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl

Bron: Trimbos

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen