Kees Korrelboom benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Translationele en transdiagnostische psychologische interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg’

image001Dr. Kees Korrelboom is met ingang van 1 juli 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Translationele en transdiagnostische psychologische interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg’. De leerstoel is verbonden aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University (TiU) en is ingesteld namens Parnassia Groep. Dit is de zevende leerstoel die Parnassia Groep aan een universiteit bekleedt.

Kees Korrelboom (1951) is als klinisch psycholoog en psychotherapeut meer dan 30 jaar verbonden aan PsyQ en de voorlopers daarvan. Aanvankelijk uitsluitend als behandelaar, later ook als opleider en onderzoeker. In de loop der jaren was hij werkzaam op de afdeling psychotherapie van RIAGG Westhage en hoofd zorg op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 2003 werkt hij bij PsyQ Haaglanden als hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Zorginnovatie (WO&ZI). Zijn patiëntenzorg doet hij sinds die tijd op de afdeling Angststoornissen van PsyQ.

Wetenschap en praktijk
Met zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar hoopt Kees eraan te kunnen bijdragen dat de band en onderlinge samenhang tussen wetenschap en klinische praktijk verder worden versterkt. In de klinische praktijk werkzame psychotherapeuten en klinisch psychologen zouden de psychologische wetenschap (weer) als een rijke inspiratiebron voor hun werk moeten beschouwen en niet als een ver van mijn bed show. Een betere kennis van die wetenschap zou enerzijds tot een grotere beroepstrots bij behandelaren moeten leiden en anderzijds in een aantal opzichten tot meer bescheidenheid. Wetenschappers zouden de klinische praktijk meer als een uitdaging moeten gaan zien waar hun kennis praktisch op een zinnige wijze kan worden toegepast in plaats van als een stoorzender die de zuivere wetenschap voortdurend de voet dwars zet. De samenwerking tussen PsyQ en TiU in het kader van de leerstoel moet deze doelen dichterbij kunnen brengen naast, vanzelfsprekend, een verbetering van de behandeleffectiviteit.

Achtergrond
Kees’ werkzaamheden hebben zich altijd dicht in de nabijheid van en binnen de patiëntenzorg afgespeeld. Als auteur, onderzoeker en opleider was en is hij nog steeds een centrale figuur in de ontwikkeling en disseminatie van een aantal innovaties binnen de GGZ. Het bekendst is waarschijnlijk zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Competitive Memory Trainingen (COMET), een serie onderling verwante, transdiagnostische interventies voor diverse soorten problematiek. Het bekendste is de ‘module zelfbeeld’, een interventie die inmiddels in diverse onderzoeken effectief is gebleken in het versterken van zelfwaardering en het reduceren van depressiviteit.