Patiënten geven Catharina Ziekenhuis hoog rapportcijfer

Array

Patiënten waarderen het Catharina Ziekenhuis met gemiddeld een 8,3. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Consumer Quality index-Ziekenhuizen (kortweg CQ-i). CQ-i is een meetinstrument waarmee op een onafhankelijke manier de ervaringen van patiënten worden gemeten. Het is voor het derde jaar op rij dat patiënten het ziekenhuis beter waarderen dan het jaar ervoor. In 2012 kreeg het ziekenhuis een 8,0 en een jaar later een 8,2. Bij de jaarlijkse beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen de poliklinieken (8,4) en de verpleegafdelingen (8,1).

catharina ZE CZEcatharina ZE CZEVijf van de tien patiënten geven het ziekenhuis in de enquête een 9 of een 10. Thema’s waar het ziekenhuis goed op scoort zijn onder meer ‘wachttijd in de polikliniek’ en ‘pijnbeleid’. Ook op het thema ‘inrichting van de polikliniek’ scoort het ziekenhuis hoog. “De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in nieuwbouw en de renovatie van de bestaande poliklinieken en verpleegafdelingen. Dat werpt nu zijn vruchten af,” aldus Paul Boomkamp van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Volgend jaar wordt onder meer het nieuwe Catharina Hart- en vaatcentrum en de nieuwe entreehal opgeleverd. Tot 2019 worden in fasen alle verpleegafdelingen gerenoveerd. “Wij verwachten daarom dat de waardering van onze patiënten in de komende jaren nog verder zal stijgen.”

Gastvrijheid
Het Catharina Ziekenhuis heeft ook geïnvesteerd in gastvrijheid. Alle medewerkers zijn de afgelopen twee jaar getraind op dit onderdeel. “Van oudsher is er in het Catharina Ziekenhuis altijd veel aandacht geweest voor medische innovaties”, zegt Paul Boomkamp. “De kwaliteit van zorg is daardoor erg hoog. De laatste jaren hebben we daarnaast ook de zachte kant extra aandacht gegeven. Mooi dat dit zich uitbetaalt in een hoge waardering van patiënten.”

Een voorbeeld van de toegenomen gastvrijheid is dat uit de meting blijkt dat patiënten de ‘opvang door de medewerkers’ waarderen. De afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut behoort volgens de CQ-i zelfs tot de top drie van Nederland. Met name de omgang met de patiënten door de laboranten worden zeer hoog gewaardeerd. “Een pluim voor onze medewerkers dus.”

De CQ-i laat ook zien welke thema’s extra aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn ‘inspraak patiënt’ en ‘inhoud opname gesprek’. Boomkamp: “Door daar gericht verbeteracties in te zetten, willen we op die punten de zorg verbeteren.” Een aansprekend voorbeeld daarvan is het ontslaggesprek. In voorgaande jaren bleek de patiënt niet tevreden met het ontslaggesprek in het ziekenhuis. “Dat hebben we voortvarend aangepakt. Nu behoren we op dat onderdeel ook tot de top drie van Nederland.”

Wat is CQ-i?
Het Catharina Ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten met de Consumer Quality index voor ziekenhuizen (CQ-i-ziekenhuizen). Dit is het landelijke meetinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met Santeon en inmiddels door meer dan veertig ziekenhuizen in Nederland wordt gebruikt. De eenduidige wijze van meten maakt onderling vergelijken tussen de deelnemende ziekenhuizen mogelijk, waardoor best practices zichtbaar worden en ziekenhuizen en vakgroepen van elkaar kunnen leren.

 

Recente artikelen