Haagse zorgprofessionals tekenen huisartsenconvenant voor efficiëntere zorg

0
495
Ronald Fleurbaaij (Vrij van rechten onder naamsvermelding) Zorgprofessionals tekenen samen met jeugdwethouder Ingrid van Engelshoven het huisartsenconvenant. Ook zorgwethouder Karsten Klein hoort bij de ondertekenaars.
DEN HAAG, NEDERLAND - -9 JULI 2014: Haagsche wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) ondertekende donderdag samen met huisartsenkoepels een vijf convenanten.

Huisartsen en gemeente hebben donderdag 9 juli het huisartsenconvenant getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over een nauwe samenwerking tussen huisartsen, jeugdteams, de sociale wijkzorgteams en jeugdartsen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Doel is betere zorg in de wijk, dicht bij de Hagenaars.

Kern van het convenant is dat de zorgprofessionals elkaar raadplegen en elkaar informeren over wat er speelt. Op die manier moet de zorg beter en efficiënter worden, waarbij uitwisseling van gegevens altijd volgens de privacywet- en regelgeving gebeurt.

Ronald Fleurbaaij (Vrij van rechten onder naamsvermelding) Zorgprofessionals tekenen samen met jeugdwethouder Ingrid van Engelshoven het huisartsenconvenant. Ook zorgwethouder Karsten Klein hoort bij de ondertekenaars.
DEN HAAG, NEDERLAND – -9 JULI 2014: Haagsche wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) ondertekende donderdag samen met huisartsenkoepels een vijf convenanten.

Met dit convenant wordt een nieuwe stap gezet naar een hechter zorgnetwerk in de Haagse wijken, waarbij er vanaf nu één duidelijk plan en aanspreekpunt en een duidelijke regisseur per casus is. Op die manier kunnen buurtbewoners met een vraag om zorg of ondersteuning snel en goed worden geholpen. Dat is soms in het medische en soms in het gemeentelijke circuit – denk bijvoorbeeld aan een gezinscoaching of het sociaal wijkzorgteam – en soms allebei tegelijk.

De rol van huisartsen is hierin groot. Zij zien hun cliënten geregeld en kunnen daardoor in een vroeg stadium problemen signaleren. Hierdoor kunnen de samenwerkende partijen meer de nadruk leggen op preventie, zodat zwaardere zorg kan worden voorkomen. Daarbij kijken de huisartsen en de teams in de wijk ook naar oplossingen binnen het eigen netwerk van de cliënten.


Bron: gemeente Den Haag