‘Oh, doe jij dat zo?! unieke kennisdag voor zorgverleners

0
504
Ondersteunde Communicatie helpt mensen met een meervoudige beperking bij het verwerken, begrijpen en uiten van spraak en taal.

Op vrijdag 2 oktober organiseren Kentalis en Philadelphia Zorg de landelijke kennisdag ‘Oh, doe jij dat zo?!’ voor begeleiders en behandelaars van dove en ernstig slechthorende jongeren en volwassenen, met een lichte of matige verstandelijke beperking. Tijdens deze landelijke kennisdag in Veluvine te Nunspeet kunnen de begeleiders en behandelaars praktisch toepasbare kennis op doen en met elkaar delen.

De zorg aan deze groep cliënten, vaak in kleine wooneenheden en over het land verspreid, wordt door verschillende organisaties aangeboden. Samenwerking is daardoor niet altijd vanzelfsprekend en kennisuitwisseling vaak lastig. Daarom organiseren Philadelphia Zorg en Kentalis deze landelijke kennisdag waar verschillende onderwerpen over deze doelgroep op het programma staan en een informatiemarkt is.

Ondersteunde Communicatie helpt mensen met een meervoudige beperking bij het verwerken, begrijpen en uiten van spraak en taal.
Ondersteunde Communicatie helpt mensen met een meervoudige beperking bij het verwerken, begrijpen en uiten van spraak en taal.

Workshops
De dag start om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Daarbij zal het welkomstwoord door een speciale gast worden gedaan. Daarnaast zijn er drie workshoprondes van elk een uur. Belangstellenden kunnen kiezen uit zestien verschillende onderwerpen zoals ‘Apps voor vrijetijdsbesteding’, ‘Leerbaar & Weerbaar’, ‘Vanuit medisch perspectief’ en ‘Participatie: wie ken jij?’. Inschrijven kan tot 24 september via de websites van Kentalis en Philadelphia Zorg , waar ook de beschrijving van alle workshops te vinden is.

De organisatoren
Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs. De organisatie is er voor mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of die moeite hebben moeite met taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. Kentalis biedt hen een scala aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie. Ook wordt expertise met andere professionals gedeeld: nationaal en internationaal. Doel is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving.

Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit

Bron: Kentalis & Philadelphia