Herziene methode risicoschatting inademen gevaarlijke stoffen

Array

milieu vervuiling, luchtverontreinigingProbitrelaties zijn een onderdeel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) om het aantal acute slachtoffers te schatten door het inademen van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. De methodiek om probitrelaties af te leiden is door een panel van deskundigen grondig herzien en in afstemming met het bedrijfsleven internationaal gereviewd.

Met de herziene methodiek is de afleiding van een probitrelatie meer transparant en verifieerbaar, wat bijdraagt aan een consistente berekening van de risico’s van productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uiteindelijke doel is een zo veilig mogelijk gebruik van deze stoffen.

Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de blootstellingsduur en het effect op de mens. Op deze manier kan met een probitrelatie voor een gevaarlijke stof voor iedere willekeurige concentratie en blootstellingsduur het percentage berekend worden van mensen die in de omgeving van het ongeval door blootstelling aan de stof acuut komen te overlijden. In het rapport staat beschreven hoe een probitrelatie moet worden afgeleid.

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is een hulpmiddel om de risico’s van het productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken en wordt gebruikt bij de ruimtelijke ordening rond activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Bron: RIVM

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen