ACM oordeelt negatief over bestuurlijke fusie Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep

Array

advokaat-rechtzaakDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen toestemming voor de bestuurlijke fusie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep. De Raden van Bestuur van beide organisaties hebben met verbazing en teleurstelling dit oordeel tot zich genomen. Temeer omdat het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep er stellig van overtuigd zijn dat ze samen beter op de toekomst zijn voorbereid en patiënten een hogere kwaliteit en continuïteit van zorg kunnen garanderen, veiliger, met betere service en goede toegankelijkheid.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verleende, op basis van deze argumentatie, dit voorjaar haar toestemming al aan de fusie. Bovendien vielen de door de NZa berekende gevolgen binnen de normen die de NZa daarvoor in april 2015 zelf voorstelde. Dit in tegenstelling tot acht fusies die de ACM de afgelopen jaren wel heeft goedgekeurd.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep beraden zich nu dan ook op de mogelijkheden hoe toch invulling te geven aan de samenwerking.

Mogelijkheden
Zo bestaat de mogelijkheid voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep in beroep te gaan bij de Rechtbank Rotterdam en het oordeel van de rechter te vragen over de door hen voorgenomen fusie. Of beroep wordt ingesteld, wordt de komende weken besloten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep overwegen dit omdat het onderzoek van de ACM in hun ogen onvolledig was en tot onjuiste conclusies heeft geleid.

Een andere mogelijkheid is dat beide organisaties, zo mogelijk in overleg met de ACM, kijken welke samenwerkingsafspraken haalbaar zijn.

Samenwerking uitbouwen
De Raden van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep willen in elk geval verder aan de slag met het uitbouwen van hun samenwerking. Hun activiteiten en zorgaanbod sluiten goed op elkaar aan, waardoor er veel aanknopingspunten zijn daarvoor. Patiënten en cliënten zijn ook gebaat bij die samenwerking.

Bestuurlijk fuseren past echter het beste bij wat beide partijen voor ogen staat: een zo breed en goed mogelijk pakket zorg en diensten te kunnen blijven garanderen; altijd dichtbij voor de inwoners van de beide regio’s. Dit vanuit eenheid van bestuur en eenduidige aansturing, maar met behoud van hun eigenheid, merknamen (Rivas, Beatrixziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis), locaties en zelfstandigheid.

Uitgebreide voorbereidingen
Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep deden in september 2014 een vergunningsaanvraag bij de ACM en hebben vanaf dat moment met vereende krachten de fusie zorgvuldig voorbereid. Dit deden zij samen met de stakeholders, medische staven, cliëntraden, en medezeggenschaps- en adviesraden van beide organisaties.

Het voorwerk werd door de beide organisaties verricht vanuit de stellige overtuiging dat de voornaamste winst van een fusie kwaliteit en continuïteit van zorg is voor de inwoners van de regio. Het standpunt van Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep hierover is en blijft dan ook ongewijzigd.

Over het onderzoek van ACM
Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zijn complementair aan elkaar en hun werkgebieden overlappen elkaar maar voor een klein deel (iets meer dan 10%). Een fusie zou de positie op de markt van beide ziekenhuizen dus niet wezenlijk hebben veranderd.

Verder zijn er meerdere ziekenhuizen in de regio die een alternatief zijn voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en/of Rivas Zorggroep. Patiënten kunnen dus met de voeten stemmen als ze dat zouden willen, ook na een fusie. Bovendien hebben de grote zorgverzekeraars ten opzichte van zorgaanbieders een stevige positie en kunnen zij namens patiënten ingrijpen waar nodig. Dat is voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep niet anders.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zijn daarom teleurgesteld dat de ACM nu toch stelt dat ze beperkingen van de mededinging zou hebben aangetoond. Het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt is onvolledig en heeft daardoor tot onjuiste conclusies geleid.

Ook heeft de ACM voorgestelde oplossingen – in de vorm van remedies – van de hand gewezen. Dit terwijl de ACM die de afgelopen jaren bij meerdere ziekenhuisfusies wel heeft goedgekeurd.

Tijdens het traject bij de ACM is door beide ziekenhuizen ten slotte aandacht gevraagd voor de hogere kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten die mogelijk zou zijn met een fusie. De ACM heeft daarop laten weten de kans dat zij op basis hiervan de fusie goed zou keuren, laag in te schatten.
Bron: FMT Gezondheidszorg

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen